คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด ประกันวินาศภัย คือ หลักประกันที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่ไม่คาดฝัน ประกันวินาศภัยมีหลากหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองและตอบโจทย์ทุกความต้องการของเรา ตั้งแต่ประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินจากไฟไหม้ ประกันอัคคีภัยบ้าน ประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีอีกหนึ่งประเภทของประกันที่คุ้มครองกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้สินเชื่อได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด นั่นก็คือ ประกันคุ้มครองสินเชื่อ

 

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับประกันวินาศภัยในแต่ละประเภท ประกันคุ้มครองสินเชื่อมีอะไรบ้าง และค้นหาว่าประกันแบบไหนที่จะคุ้มครองตรงใจและตอบโจทย์ความเสี่ยงในชีวิตของคุณได้ดีที่สุด

 

ประกันวินาศภัย ทำไมต้องมี?

เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ประกันวินาศภัย คือหลักประกันที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และนี่คือเหตุผลที่ทำไมถึงควรมี ประกันวินาศภัย

 

1. คุ้มครองทรัพย์สินจากความเสียหาย

ประกันวินาศภัยให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินต่างๆ เช่น บ้าน รถยนต์ โรงงาน หรือสินค้าระหว่างการขนส่งจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม การโจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ

 

2. ลดความเสี่ยงทางการเงิน

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ประกันวินาศภัยช่วยลดภาระทางการเงินที่ต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือทดแทนทรัพย์สินที่เสียหาย ทำให้ผู้เอาประกันไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

 

3. เพิ่มความอุ่นใจ

ประกันวินาศภัยช่วยให้ผู้เอาประกันมีความอุ่นใจ คลายกังวลว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน จะมีการช่วยเหลือและคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นใจ

 

ประกันวินาศภัย มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ประกันวินาศภัย คือ ประกันที่คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยประกันวินาศภัยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

 

 

1. ประกันอัคคีภัย

ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจากเหตุไฟไหม้ รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น 

 

 1.1 ประกันอัคคีภัยบ้าน

มุ่งเน้นการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ โดยเฉพาะบ้านพักอาศัยที่เป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือบ้านที่ปลูกสร้างเอง 

 

1.2 ประกันอัคคีภัยคอนโด

สำหรับประกันอัคคีภัย คอนโด เน้นการคุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้สำหรับห้องชุดในคอนโดมิเนียม และทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของห้องชุด 

 

1.3 ประกันภัยบ้าน

ความคุ้มครองของประกันภัยบ้าน จะแตกต่างจาก 2 ประกันอัคคีภัย 2 ที่กล่าวไป ประกันภัยบ้าน ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ไฟไหม้ การโจรกรรม น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว และความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน นอกจากนี้ ประกันภัยบ้านบางประเภทอาจครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากความรับผิดชอบทางกฎหมายจากการที่บุคคลที่สามได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายภายในบริเวณบ้าน

 

ไม่ว่าจะเป็น ประกันอัคคีภัยบ้าน, ประกันอัคคีภัยคอนโด และ ประกันภัยบ้าน ต่างก็มีวัตถุประสงค์หลักคือการคุ้มครองทรัพย์สินจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในด้านความคุ้มครอง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานที่ตั้งของคุณ

 

 

2. ประกันภัยรถยนต์

ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการใช้รถยนต์จากอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ยกตัวอย่างประเภทย่อยของประกันภัยรถยนต์ อาทิ ประกันภัยชั้น 1, ประกันภัยชั้น 2, ประกันภัยชั้น 3 เป็นต้น

 

3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้า เรือ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ระหว่างการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ หรือทางบก ซึ่งจะรวมไปถึงการประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักรที่อาจได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

 

4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เป็นหนึ่งในประเภทของประกันที่อยู่นอกเหนือจากประกันวินาศภัย 3 ประเภทที่ได้กล่าวไป ซึ่งจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งไม่ได้อยู่ในประเภทอื่นๆ เช่น ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยพืชผล 

 

ทั้งหมดนี้คือประเภทของ ประกันวินาศภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยควรเลือกประเภทของประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับความต้องการ รวมถึงควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น วงเงินความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัย เงื่อนไขความคุ้มครอง รวมถึงบริการของบริษัทประกันภัย

 

ประกันคุ้มครองสินเชื่อ คืออะไร

นอกเหนือจากประกันวินาศภัยแล้ว ประกันคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Protection Insurance) เป็นอีกหนึ่งประเภทของประกันที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้สินเชื่อได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การเจ็บป่วยร้ายแรง การทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต โดยประกันนี้ช่วยให้ผู้กู้และครอบครัวมีความมั่นคงทางการเงินและช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินสำหรับผู้ให้กู้

 

ข้อดีของประกันคุ้มครองสินเชื่อ 

 • ลดความเสี่ยงทางการเงินสำหรับผู้กู้ เสริมความมั่นคงทางการเงินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

 • ลดความเสี่ยงสำหรับผู้ให้กู้ ช่วยให้ผู้ให้กู้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการชำระหนี้ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

 • เสริมความมั่นใจในการกู้ยืมเงิน โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหาการชำระหนี้ในอนาคต

 

หลักการทำงานของประกันคุ้มครองสินเชื่อ 

หลังจากที่ผู้กู้สมัครสินเชื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้ให้กู้อาจเสนอหรือกำหนดให้ผู้กู้ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อร่วมด้วย โดยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ให้กู้เพื่อนำไปใช้ชำระหนี้สินเชื่อ 

 

ประกันคุ้มครองสินเชื่อ เป็นอีกหนึ่งประเภทของประกันที่ช่วยลดความเสี่ยงทั้งกับตัวผู้กู้ และผู้ให้กู้ อย่างไรก็ตามการพิจารณาเลือกประกันที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ประกันที่ตรงกับความต้องการและความสามารถทางการเงินของตนเอง

 

ความแตกต่างระหว่าง ประกันภัย และ ประกันวินาศภัย

ระหว่าง ประกันภัย และ ประกันวินาศภัย หลายคนอาจเข้าใจผิดว่า 2 ประกันนี้คือประเภทเดียวกัน แต่จริง ๆ แล้ว มีความหมายและขอบเขตที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้

 • ประกันชีวิต (Life Insurance) คุ้มครองชีวิตของผู้เอาประกันภัย โดยการจ่ายเงินชดเชยหรือผลประโยชน์ให้กับผู้รับผลประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือในกรณีที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ รวมถึงคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหนักหรือทุพพลภาพ และยังมีประเภทที่เป็นการลงทุน (เช่น ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์)

 • ประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) เป็นหนึ่งในประเภทของการประกันภัย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เอาประกันภัย แต่เน้นไปที่ทรัพย์สินและความรับผิดชอบทางกฎหมาย

 

จะเห็นได้ว่า ประกันภัยเป็นคำที่ครอบคลุมถึงการประกันทุกประเภททั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะที่ประกันวินาศภัยเป็นการประกันที่เน้นการคุ้มครองทรัพย์สินและความรับผิดชอบทางกฎหมายจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

 

ทั้งหมดนี้คือหลากหลายประเภทของ ประกันวินาศภัย หลักประกันที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การมีประกันวินาศภัยที่เหมาะสมช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หากคุณกำลังมองหาประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีแบบประกันชีวิตให้เลือกไม่ว่าจะเป็น ประกันสุขภาพ ประกันภัยการเดินทาง หรือมองหา ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง CIMB Thai Care Center 02 626 7777 หรือ คลิกที่นี่

 


คุณอาจสนใจ