คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ในปัจจุบันการฝากเงินต่างประเทศเป็นเรื่องที่สะดวกและรวดเร็วมาก ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยหากต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยว ทำงาน หรือศึกษาต่อ หรือทำธุรกิจในต่างประเทศ อีกทั้งค่าธรรมเนียมในการฝากเงินต่างประเทศกับธนาคารก็ไม่แพงอย่างที่คิด รวมไปถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงินและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเงินตราได้อีกด้วย 

โดยบทความของเราวันนี้จะพูดถึงเรื่องของบัญชีฝากเงินต่างประเทศ หรือ Foreign Currency Deposit (FCD) ว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร มีกี่ประเภท วิธีฝากเงินต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร? เพื่อให้คุณมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น!

 

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ คืออะไร?

 

บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ หรือ Foreign Currency Deposit (FCD) คือบัญชีที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่มีการใช้เงินในสกุลต่างประเทศอย่างเป็นประจำ บัญชีนี้ช่วยให้คุณสามารถเก็บเงินในสกุลเงินต่างประเทศไว้ในบัญชีโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนในทันที จึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่ในการแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์เป็นสกุลเงินต่างประเทศเพื่อเตรียมเงินสำหรับใช้ในอนาคตได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถทำการซื้อเงินสกุลต่างประเทศและฝากเข้าบัญชีได้ รวมถึงเมื่อมีความต้องทางการเงิน คุณก็สามารถถอนเงินสกุลต่างประเทศเพื่อแลกกลับเป็นเงินบาทได้

 

ประโยชน์ของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ คืออะไรบ้าง?

ประโยชน์ของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ มีดังนี้

 • ช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง ๆ และเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจหรือดำเนินการจับจ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ 
 • ช่วยกระจายความเสี่ยงและเปิดโอกาสในการรับมือกับโอกาสทางการเงินที่มากกว่าจากดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารให้ในระดับโลก
 • โอนเงินเข้า-ออกได้อย่างสะดวกสบาย
 • ไม่จำเป็นต้องดูแลจัดการหลายบัญชีธนาคารเพิ่มเติม

 

บัญชีฝากเงินต่างประเทศ มีกี่ประเภท?

 

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ FCD บัญชีสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident) และ FCD บัญชีสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-Resident) รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทบัญชีที่ลูกค้าสามารถเลือกเปิดได้ มีดังนี้

1. FCD บัญชีสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident)

การจะสมัครบัญชีประเภทนี้ไม่มีขั้นต่ำสำหรับยอดเงินคงเหลือ ไม่ว่าคุณจะมีงบเท่าไหร่ก็สามารถสมัครบัญชีฝากเงินต่างประเทศ สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศได้ และไม่ต้องใช้เอกสารในการนำมาฝากเงินเข้าบัญชีต่างประเทศ ทั้งนี้เงื่อนไขขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร

ขั้นตอนการนำฝากเงินเข้าบัญชีสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ 

 • รับเงินโอนเข้าที่มีจากบัญชีต่างประเทศ
 • โอนเงินระหว่างบัญชี FCD
 • ซื้อเงินตราต่างประเทศด้วยเงินบาทเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD
 • เงินกู้จากธนาคารในประเทศ 

ขั้นตอนการถอนเงินจากบัญชีสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

 • ถอนเพื่อชำระภาระผูกพันในต่างประเทศ 
 • ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของบุคคลที่ไม่ใช่ผู้พำนักในประเทศ (Non-resident) รวมทั้งชำระแทนกิจการที่อยู่ในเครือภายในประเทศ
 • ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD อื่นของตนเอง และบัญชี FCD ของบุคคลที่พำนักในประเทศอื่น
 • ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของหรือผู้ประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินตราต่างประเทศตามแต่กรณีรวมไปถึงใช้ชำระแทนกิจการในเครือในประเทศ
 • ถอนเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท
 • ถอนเพื่อนำมาชำระหนี้เงินกู้และค่าธรรมเนียมที่มีความเกี่ยวข้องในสกุลต่างประเทศ ให้กับธนาคารซึ่งอยู่ในประเทศไทย

วิธีฝากเงินต่างประเทศสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

 • ถอนเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท
 • ถอนเพื่อโอนเงินไปต่างประเทศตามกำหนดของ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ถอนเพื่อนำไปโอนเงินระหว่างบัญชี FCD

เอกสารสำหรับการถอนเงินจากบัญชีฝากต่างประเทศสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

เมื่อต้องการถอนเพื่อชำระภาระผูกพันในต่างประเทศ / หรือเมื่อต้องการถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของผู้ที่ไม่ใช่ผู้อาศัยในประเทศ รวมทั้งใช้ในการชำระแทนกิจการในเครือภายในประเทศ จะใช้เอกสารภาระผูกพันตามมาตรฐานตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

 

2. FCD บัญชีสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non- Resident)

การจะสมัครบัญชีประเภทนี้ ไม่ว่าคุณจะมีงบเท่าไหร่ก็สามารถสมัครบัญชีฝากเงินต่างประเทศประเภทนี้ได้ โดยไม่มีขั้นต่ำ อีกทั้งการถอนเงินจากบัญชีสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ สามารถถอนได้ทุกกรณี ทั้งนี้เงื่อนไขขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร

แหล่งที่มาของเงินฝาก

 • แหล่งเงินรับจากต่างประเทศ
 • รับโอนเงินมาจากบัญชี FCD อื่นของตนเอง หรือบัญชี FCD ของบุคคลที่ไม่ใช่ผู้อาศัยในประเทศ (Non-Resident : NR) ที่เป็นรายอื่น
 • เงินตราต่างประเทศที่มาจากการซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมจากธนาคารในประเทศไทย
 • เงินตราต่างประเทศที่ทำการถอนเงินบาทมาจากบัญชี NRBA หรือ NRBS เพื่อซื้อเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของตนเอง
 • เงินตราต่างประเทศซึ่งชาวต่างชาติได้นำเงินบาทมาซื้อเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD โดยต้องเป็นเงินบาทที่ได้รับจากการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น

ขั้นตอนการนำฝากเงินเข้าบัญชีสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

 • รับเงินโอนมาจากต่างประเทศ
 • นำเงินบาทมาแลกเปลี่ยนกับเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD
 • เงินที่มีการโอนระหว่างบัญชี FCD ของบุคคล / นิติบุคคล ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident: NR) ของบุคคลนั้น
 • เงินที่มีการโอนเข้ามาจากบัญชี FCD ของบุคคล / นิติบุคคล ซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อใช้ชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคล / นิติบุคคลต่างประเทศ โดยวิธีการฝากเข้าบัญชีต่างประเทศ

วิธีถอนเงินต่างประเทศสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

 • ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินบาท
 • ถอนเพื่อใช้โอนระหว่างบัญชี FCD
 • ถอนเพื่อโอนไปยังต่างประเทศ

*กรณีที่ต้องการถอนและรับเป็นเงินบาท สามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ ตามคำแนะนำจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดังนี้

    1. การทำธุรกรรม Value Today / Tom ต้องไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อกลุ่มบุคคล / นิติบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident: NR) รวมถึงธุรกรรมปล่อยสภาพคล่องเงินบาทอื่น

    2. การทำธุรกรรม Value Spot ไม่มีจำกัดจำนวน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินภาระผูกพันที่บุคคล / นิติบุคคลไทยตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนด

เอกสารสำหรับการฝากเงินจากบัญชีฝากต่างประเทศสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

เมื่อนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศในปริมาณไม่ต่ำกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือเทียบเท่ากับจำนวนดังกล่าว เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) คุณจำเป็นต้องแสดงเอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินบาท เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนหรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่จำเป็น

 

ธนาคารรับฝากเงินต่างประเทศ สกุลเงินอะไรบ้าง?

ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากในสกุลเงินต่างประเทศกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ โดยสำหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ท่านสามารถเลือกเปิดบัญชีในสกุลเงินต่างประเทศต่อไปนี้

 1. ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)

 2. ยูโร (EUR)

 3. ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

 4. ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

 5. ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

 6. เยนญี่ปุ่น (JPY)

 7. มาเลเซีย ริงกิต (MYR)

สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทประจำเงินตราต่างประเทศ ท่านสามารถเลือกเปิดบัญชีในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ได้ กับธนาคารรับฝากเงินต่างประเทศอย่าง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยได้เช่นกัน

 

 

สำหรับใครที่มีคำถามว่าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศได้ไหม คุณสามารถเปิดบัญชีเงินฝากระหว่างประเทศกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทยก่อน

อีกทั้งยังสามารถเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศได้หลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโร, ปอนด์สเตอร์ลิง, และอื่น ๆ ซึ่งธนาคารจะเสนออัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันตามสกุลเงินที่คุณเลือก 

นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือ และดูรายการธุรกรรมบัญชีของคุณผ่านบริการออนไลน์ของธนาคารได้อีกด้วย

สำหรับลูกค้าที่สนใจ หรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07.00 น- 22.00 น.

 

 

 

เนื้อหาจาก:

wise.com