คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คือการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยการนำเงินบาทไปแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การเดินทางท่องเที่ยว การดูงาน การศึกษาต่อ หรือทำธุรกิจซื้อขายสินค้า เป็นต้น สำหรับใครที่กำลังสนใจเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอยู่ ในบทความของเราวันนี้ได้นำความรู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ มาฝากคุณ

 

การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ คืออะไร?

 

การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ คือการที่ผู้ค้าทั้งสองฝ่ายมาทำการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศกัน โดยปกติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะทำก็ต่อเมื่อมีการเดินทางไปประเทศต่างๆ หรือใช้ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ในขั้นตอนแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศต้องดูก่อนว่าอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินในแต่ละประเทศเป็นอย่างไร เพื่อจะสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่ากับการซื้อขายของทั้งสองฝ่าย โดยถ้าต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศสามารถไปทำได้ที่ธนาคาร บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประเทศทั่วโลก

 

ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ มีกี่แบบ?

 

หลังจากที่รู้แล้วว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศคืออะไรกันไปแล้ว แต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่าระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศทั้งหมดนั้นมีกี่แบบ? โดยระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีทั้งหมด 4 แบบ ดังต่อไปนี้

1. ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศประเภทคงที่ (Fixed Exchange Rate System)

คือการที่ประเทศจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่แบบตายตัวให้กับสกุลเงินต่างประเทศ โดยที่อัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม Demand และ Supply ของเงิน เช่น ระบบเชื่อมโยงของสกุลเงินยูโรในบริเตน และระบบดอลลาร์ค่าคงที่ของฮ่องกงกับดอลลาร์สหรัฐ

2. ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศประเภทลอยตัว (Floating Exchange Rate System)

โดยกฎหมายของตลาดและความเสี่ยงของสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของตลาดจะเป็นตัวกำหนดระบบอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้นอาจจะเกิดความผันผวนของการคำนวณราคาสินค้าที่มีการนำเข้าและส่งออกในตลาด

3. ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศประเภทส่วนผสม (Pegged Exchange Rate System)

ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราประเภทส่วนผสม (Pegged Exchange Rate System) คือการรวมกันของระบบแลกเปลี่ยนเงินตราประเภทคงที่และลอยตัว โดยประเทศอาจกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ให้กับสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตามระบบนี้ยังคงอนุญาตให้มีความผันผวนเล็กน้อยอยู่เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับปรุงความเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา

4.  ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศประเภทลอยตัวภายใต้การจัดการ (Managed Float Exchange Rate System)

เป็นระบบที่ผสมรวมระหว่างระบบแลกเปลี่ยนเงินตราประเภทลอยตัวและคงที่ โดยประเทศยินยอมให้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศเปลี่ยนไปตามสภาพของตลาดในปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตามประเทศจะยังคงควบคุมและแก้ไขเพื่อปรับปรุงสภาพที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความสมดุลในเศรษฐกิจและลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

 

รวมวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

 

แน่นอนว่าสำหรับใครที่ต้องไปต่างประเทศทุกคนจำเป็นที่จะต้องใช้เงินสกุลตามประเทศนั้น ๆ เพราะฉะนั้นความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ หากคุณไม่เคยแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมาก่อน ไม่ต้องกังวลไป เพราะในหัวข้อนี้เราได้นำวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมาบอกคุณ

1. ธนาคาร

ธนาคารเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ธนาคารมักจะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมและน่าเชื่อถือ คุณสามารถนำเงินสกุลท้องถิ่นของคุณมาแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกำหนด

2. บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรา

บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสถานที่ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่นกัน บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมักจะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าธนาคาร แต่อาจมีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเกิดขึ้น

3. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

บางประเทศมีตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่เปิดให้บริการแก่ประชาชน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมักจะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด แต่อาจมีความผันผวนและเสี่ยงต่อการฉ้อโกง

4. บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

คุณสามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่อนุญาตให้ใช้ในต่างประเทศในการชำระเงินหรือถอนเงินสกุลต่างประเทศผ่านตู้เอทีเอ็ม การใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในต่างประเทศมักจะสะดวกกว่าการแลกเปลี่ยนเงินตรา แต่อาจมีค่าธรรมเนียมการถอนสกุลเงินต่างประเทศเกิดขึ้น

5. การแลกเปลี่ยนที่เมืองท่องเที่ยว

ตามสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศ คุณอาจพบร้านค้าหรือศูนย์การค้าที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยร้านเหล่านี้สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณเวลาที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินได้เป็นอย่างดี

 

 

การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศสามารถทำได้ไม่ยาก เพียงแค่คุณไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เราแนะนำไป ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนคุณก็สามารถแลกเปลี่ยนเงินได้แน่นอน แต่ทั้งนี้ก่อนจะทำการแลกเปลี่ยนเงินควรเช็ค อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้ก่อน เพื่อที่จะทราบว่าในตอนนี้ค่าเงินเป็นอย่างไร ซึ่งเมื่อแลกเปลี่ยนเงินมาแล้วจะสามารถเช็คได้ว่าเงินที่แลกเปลี่ยนมาได้ครบและจำนวนถูกต้อง

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก:

www.gpf.or.th