คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่น

ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์ พร้อมแล้ว.. ให้คุณสนุกกับการเงินใหม่ที่ง่ายขึ้นทุกวัน รับ-โอนเงินระหว่างกันรูปแบบใหม่ช่วยให้การรับเงินโอนของคุณเป็นเรื่องง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ต้องจำ หรือบอกเลขบัญชีอีกต่อไป แค่ผูกบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประชาชนและ/ หรือเบอร์มือถือ แทนเลขที่บัญชีธนาคาร

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนใช้พร้อมเพย์ 

1 หมายเลขบัตรประชาชนหรือ 1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ผูกได้ 1 บัญชีเท่านั้น

1 บัญชี ผูกได้ทั้งหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

1 บัญชี ผูกได้สูงสุด 4 หมายเลข คือ 1 หมายเลขบัตรประชาชน และ 3 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผูกบริการพร้อมเพย์ได้เฉพาะบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของบุคคลธรรมดาเท่านั้น บัญชีร่วมและบัญชีนิติบุคคลไม่สามารถนำมาผูกบริการพร้อมเพย์ได้

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครหรือยกเลิกบริการในทุกกรณี 

เอกสารพื้นฐานที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน บริการ ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์

กรณีสมัครผูกกับหมายเลขประจำตัวประชาชน

 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สมุดคู่ฝาก หรือเลขบัญชีของบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่ลูกค้ามีอยู่ และเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น

 

กรณีสมัครผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน / Passport
 2. สมุดคู่ฝาก หรือเลขบัญชีของบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่ลูกค้ามีอยู่และเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 3. โทรศัพท์มือถือและเบอร์ที่ต้องการทำการผูก บริการพร้อมเพย์ เพื่อทำการรับรหัส OTP
 4. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในกรณีที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ที่ไม่เคยให้ไว้กับทางธนาคาร เช่น ใบแจ้งยอดค่าโทรศัพท์มือถือ)

 

พร้อมลงทะเบียนผูกบัญชี

 

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา
 • CIMB THAI Care Center 02-626-7777 กด 01
 • CIMB THAI App

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

มูลค่าการโอนรายการ ค่าธรรมเนียมการทำรายการ
ผ่านเครื่อง ATM
ค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่าน
แอป CIMB THAI
ไม่เกิน 5,000 บาท *ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ
ตั้งแต่ 5,001 - 30,000 บาท 2 บาท / รายการ ไม่คิดค่าบริการ
ตั้งแต่ 30,001 - 100,000 บาท 5 บาท / รายการ ไม่คิดค่าบริการ
 > 100,000 – 500,000 บาท 10 บาท / รายการ ไม่คิดค่าบริการ