คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

ประกันสุขภาพ ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลธ์แคร์

 

สงกรานต์เดินทางอุ่นใจ เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลธ์แคร์  พร้อมชำระค่าเบี้ยประกันภัยและกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ

 

 

 

เบี้ยประกันภัย ของกำนัล มูลค่า

15,000 บาทขึ้นไป

 

กระเป๋าเดินทางล้อลาก “ซมโพนี่ อุ่นใจ” 

 

1,500 บาท

 

 

เงื่อนไขการรับของกำนัล

 • เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลธ์แคร์ ของ บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) พร้อมชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 พ.ค. 65  และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2655
 • บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)  จะจัดส่งของสมมนาคุณให้กับลูกค้าผ่านทางธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่ท่านได้สมัครทำประกันภัย ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติจาก บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ของกำนัล : 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ของรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด • สอบถามข้อมูลส่งเสริมการขายได้ที่  บมจ. ซมโปะ ประกันภัย  โทร. 02-119-3000  หรือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา

 

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง  และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์เป็นไปตามกรมธรรม์ 
 • การแถลงสุขภาพตามจริงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ธนาคารให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันภัยเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด กรุณาติดต่อบริษัท ซมโปะ ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

โทร. 02-119-3000