คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

จุดเด่นของการยืนยันตัวตน (NDID Service)

 1. ลงทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียวที่สาขาด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
 2. ปลอดภัย มั่นใจ และเชื่อถือได้
 3. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล

 

คุณสมบัติผู้ต้องการใช้บริการ NDID และการลงทะเบียนใช้บริการ NDID

 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • เป็นลูกค้าของธนาคารและเป็นผู้ใช้บริการแอป CIMB THAI
 • ยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลด้วยบัตรประชาชนได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ลงทะเบียนใช้บริการได้ที่สาขา หรือบนแอป CIMB THAI
 • รองรับผู้ใช้งานโทรศัพท์ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ขั้นตอนการใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล และการลงทะเบียนใช้บริการ NDID

 1. ติดต่อสาขาพร้อมบัตรประชาชน แจ้งความประสงค์ในการใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบ ดิจิทัล
 2. พนักงานจะให้บริการ แนะนำ การยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล
 3. แจ้งความประสงค์ในการลงทะเบียนใช้บริการ NDID กับพนักงาน
 4. ลูกค้าสามารถทำการลงทะเบียนใช้บริการ NDID ด้วยตนเองที่โมบายแอป CIMB THAI

คำถามที่พบบ่อย 

 

 1. บริการ NDID คืออะไร?

บริการ NDID คือ บริการเปิดบัญชีด้วยการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล โดยการถ่ายภาพใบหน้าของลูกค้า และนำมาจัดทำเป็นข้อมูลชีวมิติ (Biometric Data)  เพื่อนำมาใช้สมัครหรือใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคาร การยืนยันตัวตนในรูปแบบดังกล่าวสามารถนำไปใช้อ้างอิงกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันลูกค้าของธนาคารสามารถสมัครใช้บริการดังกล่าวได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และในอนาคตลูกค้าสามารถสมัครขอใช้บริการดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาเพื่อแสดงตัวตนอีกต่อไป

 

2. ผู้สนใจใช้บริการต้องทำอย่างไร

  2.1. ผู้สนใจใช้บริการ NDID เพื่อเปิดบัญชีดิจิทัลกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กรณีนี้ธนาคารถือว่าเป็นผู้ให้บริการ (Relying Party หรือ RP) มีขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

      1. เป็นลูกค้าใหม่ และไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใด ๆ กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มาก่อน

      2. ลูกค้าต้องมีบัญชีและเคยทำการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (eKYC) โดยนำบัตรประชาชน และมีการถ่ายภาพเพื่อทำ ข้อมูลชีวมิติ (Biometric Data)  กับธนาคาร 1 ใน 9 ธนาคาร(ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทยธนชาต, ธ.เกียรตินาคินภัทร, ธ.อาคารสงเคราะห์ และ ธ.ออมสิน) และสมัครใช้บริการ NDID ตามขั้นตอนและวิธีที่แตกต่างกันแต่ละธนาคาร สนใจติดต่อ Call Center ของแต่ละธนาคาร

      3. ลูกค้าที่สนใจใช้บริการเปิดบัญชีดิจิทัล และผ่านขั้นตอน 1 & 2 แล้ว ทำการดาวน์โหลดแอป CIMB THAI ลงมือถือเพื่อเข้าสู่บริการ NDID

 

  2.2. ผู้สนใจใช้บริการ NDID เพื่อเปิดบัญชีดิจิทัลกับธนาคารอื่น โดยอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กรณีนี้ธนาคารถือว่าเป็นผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (Identify Provider หรือ IdP) มีขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

      1. เป็นลูกค้าของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และต้องเคยยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล และมีการถ่ายภาพเพื่อทำ ข้อมูลชีวมิติ (Biometric Data) กับธนาคารมาก่อน หากลูกค้ายังไม่เคยยืนยันตัวตน ต้อง  ติดต่อสาขาของธนาคารพร้อมบัตรประชาชน

      2. ใช้บริการ NDID เพื่อเปิดบัญชีกับธนาคารอื่น เมื่อถึงขั้นตอนการเลือกธนาคาร (IdP) เพื่อยืนยันตัวตน ให้ลูกค้าเลือกธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

      3. ทำการสวิทช์ (switch) จากแอพพลิเคชันของธนาคารอื่น มาเข้าใช้แอพพลิเคชันของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

      4. เมื่อล็อคอินเข้าแอพพลิเคชันของธนาคารแล้ว จะพบเมนูใหม่คือ เมนูบริการ NDID

   หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลได้ทุกสาขาของธนาคาร

 

3. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

4. บริการ NDID ปลอดภัยหรือไม่

 เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล ภายใต้การดูแลของบริษัท เนชัลแนลดิจิดัล ไอดี จำกัด

 

5. หากลูกค้าไม่สามารถทำการยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID สำเร็จ ต้องทำอย่างไร

 ติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อการยืนยันตัวตนหรือติดต่อ Care Center (02 626 7777) ตัดเครื่องหมาย - ขีดกลางของเบอร์โทรศัพท์ออก

 

6. ลูกค้าไปสมัครขอใช้บริการกับธนาคารที่ให้บริการ NDID โดยเลือก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)เป็น ธนาคารผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (IDP) ต้องทำอย่างไรบ้าง

 • ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านแอป CIMB THAI ดังนี้ “คุณได้รับคำขอให้ยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID สำหรับสมัครใช้บริการกับธนาคาร…..”
 • ลูกค้าต้องทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการและทำการยืนยันตัวตนด้วยกระบวนการที่กำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (Liveness Detection)
 • ลูกค้าต้องทำการยืนยันตัวตนให้เสร็จภายใน 60 นาที
 • หากลูกค้าใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนด ลูกค้าต้องกลับไปยังแอปพลิเคชันของธนาคารที่ลูกค้าได้สมัคร  ใช้บริการเพื่อทำรายการขอยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง
 • ลูกค้าสามารถดูประวัติการใช้บริการยืนยันตัวตนได้ในแถบเมนู “ประวัติการยืนยันตัวตน”

 

7. เมื่อลูกค้าสมัครขอใช้บริการยืนยันตัวตน (IDP) กับทางธนาคาร ต้องทำอย่างไร

 • ลูกค้าต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบดิจิทัลผ่านสาขาของธนาคารก่อน
 • ลูกค้าต้องยินยอมข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว

 

หลังจากระบบทำการสมัครการขอใช้บริการให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลกับธนาคารอื่นที่เข้าร่วมบริการ NDID ได้

หมายเหตุ : ลูกค้าที่สามารถสมัครใช้บริการต้องเป็นลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ 2.3 ตามเงื่อนไขธนาคารแห่งประเทศไทย เท่านั้น

 

8. หากลูกค้าสมัครขอใช้บริการทางการเงินกับธนาคารอื่น หลังขอสมัครใช้บริการ NDID กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือน ทั้งจากธนาคารอื่นที่ลูกค้าสมัครและจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โดยธนาคารจะมีการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านแอป CIMB THAI

 

9.ช่วงเวลาในการให้บริการ

    9.1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นธนาคารผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (IDP) ตลอด 24 ชม.

    9.2 หากใช้บริการธนาคารอื่นในการยืนยันตัวตน เพื่อเปิดบัญชีกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถทำได้ตั้งแต่เวลา 02.30 น. – 24.00 น.