คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

จุดเด่น

 

 1. ลงทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียวที่สาขาด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
 2. ปลอดภัย มั่นใจ และเชื่อถือได้
 3. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล

 

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบริการ NDID

 

 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • เป็นลูกค้าของธนาคารและเป็นผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน CIMB TH Digital Banking
 • ลงทะเบียนการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ลงทะเบียนได้ในเวลาทำการของสาขาที่กำหนด
 • รองรับเฉพาะผู้ใช้งานโทรศัพท์ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยบริการ NDID บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคาร

 

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน

CIMB THAI Digital Banking

ขั้นตอนที่ 2

สแกน QR code 

เพื่อเข้าสู่บริการเปิดบัญชีออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3

กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 


ขั้นตอนที่ 4

กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัส OTP ที่ได้รับทางข้อความ

ขั้นตอนที่ 5

เลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

 

ขั้นตอนที่ 6

เลือกช่องทางยืนยันตัวตนผ่าน บริการ NDID

 


ขั้นตอนที่ 7

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข พร้อมตอบแบบสอบถาม FATCA

ขั้นตอนที่ 8

กรอกข้อมูลบนหน้าบัตรประชาชน และกรอก Laser Code

ขั้นตอนที่ 9

กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการทำงาน


ขั้นตอนที่ 10

กรอก อีเมล และรหัส OTP

ที่ได้รับทางอีเมล เพื่อยืนยัน

 

ขั้นตอนที่ 11

ยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID โดยเลือกผู้ให้บริการที่เคยสมัครบริการ NDID มาก่อน

ขั้นตอนที่ 12

ทำการยืนยันตัวผ่านแอป ของผู้ให้บริการที่เลือกไว้

 


ขั้นตอนที่ 13

หลังจากยืนยันตัวตนผ่านแอปผู้ให้บริการที่เลือกเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาถ่ายรูปยืนยันตัวตนในแอป CIMB THAI Digital Banking

ขั้นตอนที่ 14

ธนาคารจะแจ้งหมายเลขบัญชีที่เปิดเรียบร้อยผ่าน 

SMS / Email 

 

 

ขั้นตอนที่ 15

ตั้งรหัส 6 หลัก สำหรับเข้าใช้งาน แอป CIMB THAI Digital Banking

 


ขั้นตอนการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล ด้วยบริการ NDID ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารอื่น ที่เข้าร่วมบริการ NDID

ขั้นตอนที่ 1

เปิดแอปพลิเคชัน 

CIMB THAI Digital Banking เลือกเมนู ‘บริการ NDID’

ขั้นตอนที่ 2

เลือกรายการคำขอยืนยันตัวตน

 

 

ขั้นตอนที่ 3

อ่านขั้นตอนยืนยันตัวตน 

เลือกเมนู ‘ถัดไป’ เพื่อทำรายการต่อ

 


ขั้นตอนที่ 4

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข 

ให้ครบถ้วน จากนั้นกด ‘ยอมรับ’

ขั้นตอนที่ 5

ใส่รหัสผ่าน

 

ขั้นตอนที่ 6

อ่านวิธีการก่อนถ่ายรูปเซลฟี่

กด ‘เริ่มถ่ายรูป’


ขั้นตอนที่ 7

ถ่ายรูปเซลฟี่เพื่อยืนยันตัวตน

 

 

ขั้นตอนที่ 8

ตรวจสอบข้อมูลตนเองให้ครบถ้วน จากนั้นกด ‘ยอมรับ’ เพื่อส่งข้อมูลให้ธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชี

ขั้นตอนที่ 9

ระบบแจ้งยืนยันตัวตนสำเร็จ

กด ‘ตกลง’ เพื่อจบการทำรายการ


คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบริการเปิดบัญชีด้วยการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล 

 

 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มาก่อน
 • เป็นลูกค้าและลงทะเบียนใช้บริการ NDID กับธนาคารใดธนาคารหนึ่งใน 7 ธนาคาร(ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย และ ธ.เกียรตินาคินภัทร)
 • รองรับเฉพาะผู้ใช้งานโทรศัพท์ทั้งระบบ iOS และ Android

คำถามที่พบบ่อย 

 

1. บริการ NDID คืออะไร?

 

 • บริการ NDID คือ บริการเปิดบัญชีด้วยการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล โดยการถ่ายภาพใบหน้าของลูกค้า และนำมาจัดทำเป็นข้อมูลชีวมิติ (Biometric Data)  เพื่อนำมาใช้สมัครหรือใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคาร การยืนยันตัวตนในรูปแบบดังกล่าวสามารถนำไปใช้อ้างอิงกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันลูกค้าของธนาคารสามารถสมัครใช้บริการดังกล่าวได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และในอนาคตลูกค้าสามารถสมัครขอใช้บริการดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาเพื่อแสดงตัวตนอีกต่อไป

 

2. ผู้สนใจใช้บริการต้องทำอย่างไร

 

2.1. ผู้สนใจใช้บริการ NDID เพื่อเปิดบัญชีดิจิทัลกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กรณีนี้ธนาคารถือว่าเป็นผู้ให้บริการ (Relying Party หรือ RP) มีขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

 

1. เป็นลูกค้าใหม่ และไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใด ๆ กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มาก่อน

2. ลูกค้าต้องมีบัญชีและเคยทำการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (eKYC) โดยนำบัตรประชาชน และมีการถ่ายภาพเพื่อทำ ข้อมูลชีวมิติ (Biometric Data)  กับสาขาธนาคาร 1 ใน 7 ธนาคาร (ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ทหารไทย และ ธ.เกียรตินาคินภัทร) และสมัครใช้บริการ NDID ตามขั้นตอนและวิธีที่แตกต่างกันแต่ละธนาคาร สนใจติดต่อ Call Center ของแต่ละธนาคาร

3. ลูกค้าที่สนใจใช้บริการเปิดบัญชีดิจิทัล และผ่านขั้นตอน 1 & 2 ติดต่อ Care Caenter (02-626-7777) ลูกค้าจะได้รับ NDID QR Code (จัดส่งทาง E-mail)

4. เมื่อลูกค้าได้รับ QR แล้ว ทำการ down load CIMB TH Digital Banking ลงมือถือ และทำการสแกน QR เพื่อเข้าสู่บริการ NDID

 

หมายเหตุ: การเปิดบัญชี (Digital Saving) โดยการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล อยู่ภายใต้การทดสอบ Regulatory Sandbox ของ ธปท.

 

2.2. ผู้สนใจใช้บริการ NDID เพื่อเปิดบัญชีดิจิทัลกับธนาคารอื่น โดยอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กรณีนี้ธนาคารถือว่าเป็นผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (Identify Provider หรือ IdP) มีขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

 

1. เป็นลูกค้าของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และต้องเคยยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล และมีการถ่ายภาพเพื่อทำ ข้อมูลชีวมิติ (Biometric Data) กับธนาคารมาก่อน หากลูกค้ายังไม่เคยยืนยันตัวตน ต้องติดต่อสาขาของธนาคารพร้อมบัตรประชาชน

2. ใช้บริการ NDID เพื่อเปิดบัญชีกับธนาคารอื่น เมื่อถึงขั้นตอนการเลือกธนาคาร (IdP) เพื่อยืนยันตัวตน ให้ลูกค้าเลือกธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

3. ทำการสวิทช์ (switch) จากแอพพลิเคชันของธนาคารอื่น มาเข้าใช้แอพพลิเคชันของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

4. เมื่อล็อคอินเข้าแอพพลิเคชันของธนาคารแล้ว จะพบเมนูใหม่คือ เมนูบริการ NDID

 

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลได้ทุกสาขาของธนาคาร

 

3. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล

 

 • ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

4. บริการ NDID ปลอดภัยหรือไม่

 

 • เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล ภายใต้การดูแลของบริษัท เนชัลแนลดิจิดัล ไอดี จำกัด

 

5. หากลูกค้าไม่สามารถทำการยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID สำเร็จ ต้องทำอย่างไร

 

 • ติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อการยืนยันตัวตนหรือติดต่อ Care Center (02-626-7777)

 

6. ลูกค้าไปสมัครขอใช้บริการกับธนาคารที่ให้บริการ NDID โดยเลือก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)เป็น ธนาคารผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (IDP) ต้องทำอย่างไรบ้าง

 

 1. ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB TH Digital Banking ดังนี้ “คุณได้รับคำขอให้ยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID สำหรับสมัครใช้บริการกับธนาคาร…..”
 2. ลูกค้าต้องทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการและทำการยืนยันตัวตนด้วยกระบวนการที่กำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (Liveness Detection)
 3. ลูกค้าต้องทำการยืนยันตัวตนให้เสร็จภายใน 60 นาที
 4. หากลูกค้าใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนด ลูกค้าต้องกลับไปยังแอปพลิเคชันของธนาคารที่ลูกค้าได้สมัคร  ใช้บริการเพื่อทำรายการขอยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง
 5. ลูกค้าสามารถดูประวัติการใช้บริการยืนยันตัวตนได้ในแถบเมนู “ประวัติการยืนยันตัวตน”

 

7. เมื่อลูกค้าสมัครขอใช้บริการยืนยันตัวตน (IDP) กับทางธนาคาร ต้องทำอย่างไร

 

 1. ลูกค้าต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบดิจิทัลผ่านสาขาของธนาคารก่อน
 2. ลูกค้าต้องยินยอมข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว
 3. หลังจากระบบทำการสมัครการขอใช้บริการให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลกับธนาคารอื่นที่เข้าร่วมบริการ NDID ได้

 

หมายเหตุ : ลูกค้าที่สามารถสมัครใช้บริการต้องเป็นลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ 2.3 ตามเงื่อนไขธนาคารแห่งประเทศไทย เท่านั้น

 

8. หากลูกค้าสมัครขอใช้บริการทางการเงินกับธนาคารอื่น หลังขอสมัครใช้บริการ NDID กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

 • ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือน ทั้งจากธนาคารอื่นที่ลูกค้าสมัครและจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โดยธนาคารจะมีการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB TH Digital Banking

 

9.ช่วงเวลาในการให้บริการ

 

    9.1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นธนาคารผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (IDP) ตลอด 24 ชม.

 

    9.2 หากใช้บริการธนาคารอื่นในการยืนยันตัวตน เพื่อเปิดบัญชีกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถทำได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น.