คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

CIMB THAI Connect เป็นช่องทางใหม่ ในการรับข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และการแจ้งโอนการทำธุรกรรมของบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัตรเดบิต ของลูกค้าที่มีอยู่กับ ธนาคาร ผ่านแอปพลิเคชัน LINE บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น สำหรับลูกค้ารายย่อย ของธนาคารที่มีบัญชีเงินฝาก และ บัตรเดบิต

 

ทั้งนี้บริการ CIMB THAI Connect จะครอบคลุมการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากและ บัตรเดบิต เท่านั้น ลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ผ่านช่องทางนี้ได้ เช่น การโอนเงิน, การชำระค่าสินค้าและบริการ การทำรายการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีสินเชื่อ หรือ บริการทางด้านการ ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุน หรือ บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ลูกค้ามีกับธนาคาร) โดยบริการที่ลูกค้าได้รับผ่านช่องทางนี้ คือ

 

1. บริการแจ้งเตือน

1.1 การบริการแจ้งเตือนข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นต่างๆ จากธนาคาร

1.2 สำหรับลูกค้าบัญชีเงินฝากและบัตรเดบิต การบริการแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวทางบัญชี อาทิ รายการรับเงิน, รายการโอนเงิน, รายการถอนเงิน และ รายการชำระค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น เพื่อให้การแจ้งเตือนธุรกรรม และรับข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างทันท่วงที กรุณาเปิดการแจ้งเตือนของบัญชี CIMB THAI Connect นี้ไว้ โดยจัดการการแจ้งเตือนได้จากแอปพลิเคชัน LINE

 

2. บริการข้อมูลอื่นๆ ผ่าน Rich Menu หรือ Rich Message จาก LINE Application

2.1 สำหรับลูกค้าธนาคาร และบุคคลทั่วไปสามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นต่างๆ ของทางธนาคาร รวมถึงค้นหาสาขาใกล้เคียงกับที่ลูกค้าอยู่ได้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลเดียวกับที่ธนาคารแจ้งอยู่บนเว็ปไชต์ของทางธนาคาร

คำถามที่พบบ่อย

 

1. บริการ CIMB THAI Connect คืออะไร

CIMB THAI Connect คือ Official Account ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บน LINE Application ที่เป็นบริการแจ้งเตือนธุรกรรม ฝาก ถอน โอน จ่าย อัตโนมัติ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีเงินฝากของลูกค้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการให้บริการ

 


 

 

2.บริการ CIMB THAI Connect แตกต่างจาก LINE Official Account ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อย่างไร

บริการ CIMB THAI Connect เป็น Official Account ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บน LINE Application ที่เป็นบริการแจ้งเตือนธุรกรรม ฝาก ถอน โอน จ่าย ของผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากของลูกค้าที่มีการเปิดบัญชีกับธนาคารและมีสถานะ Active

 

สามารถตรวจสอบยอดการใช้จ่ายบัญชีเงินฝากแบบออนไลน์ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ผ่าน CIMB THAI Connect รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก โดยไม่มิค่าธรรมเนียม

 

สำหรับ LINE Official Account @cimbthai เป็นช่องทางสำหรับติดตามและรับข้อมูลข่าวสารทั่วไปของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 


 

3. ระบบปฏิบัติการที่รองรับบริการ CIMB Line Connect (ต้องเป็น iOS และ Android เวอร์ชันอะไร)

สำหรับมือถือ IOS version 15.0 ขึ้นไป,  Android version 8.0 ขึ้นไป 

สำหรับ Line IOS version 10.17.0.0 ขึ้นไป,  Android version 11.5.0 ขึ้นไป

 


 

4. บริการนี้มีค่าธรรมเนียมการใช้บริการหรือไม่

ธนาคารไม่เก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ CIMB Thai Connect

 


 

5. บริการ CIMB THAI Connect ปลอดภัยหรือไม่

ปลอดภัย เนื่องจากจะมีเพียงลูกค้ากับธนาคารเท่านั้นที่สามารถเห็นข้อมูลได้ แอปพลิเคชัน LINE เป็นเพียงช่องทางในการส่งต่อข้อมูล จะไม่ครอบคลุมถึงการเก็บข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับธนาคาร โดยระบบการส่งข้อมูลจะถูกเข้ารหัส ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร ซึ่งรับส่งข้อมูลระหว่างกัน จึงมีผลให้เฉพาะธนาคารเท่านั้นที่สามารถส่งข้อความไปหาลูกค้าผู้ใช้งานระบบได้ นอกจากนี้ ลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ผ่านช่องทาง CIMB THAI Connect ได้ เช่น การโอนเงิน การชำระค่าสินค้าและบริการ หรือการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุน

 


 

6. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อควรระวังที่สำคัญอะไรบ้าง

 • ไม่เปิดเผยรหัสส่วนตัว (เช่น Password, PIN Number, รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว และ OTP หรือ One Time Password) เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ และ LINE Application แก่บุคคลอื่น และควรเปลี่ยนรหัสส่วนตัวนี้เป็นประจำ
 • เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล กรุณางดใช้งาน LINE Application ที่เชื่อมต่อกับ CIMB THAI Connect  หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลบัญชีธนาคาร ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ที่ถูกดัดแปลง เช่น Jail break, Unlock, Root Android, Install from Non-Google Play Source เป็นต้น เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการโจรกรรมทางข้อมูลต่างๆ ได้

 


 

7. สามารถใช้บริการ CIMB THAI Connect ผ่านคอมพิวเตอร์หรือ Tablet ได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถใช้บริการ CIMB THAI Connect บนคอมพิวเตอร์ หรือบนแท็บเล็ตได้ โดยการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน LINE บนอุปกรณ์ที่ต้องการ โดยแอปพลิเคชัน LINE กำหนดให้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน LINE ในสมาร์ตโฟนก่อน จากนั้นนำข้อมูลเพื่อกรอกยืนยันตัวตนขณะล็อกอินเพื่อใช้งานบนแอปพลิเคชัน LINE บนคอมพิวเตอร์หรือบนแท็บเล็ต ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่น ล็อกอินเข้าใช้แอปพลิเคชัน LINE โดยไม่ได้รับอนุญาต

 


 

8. ผู้ใช้หนึ่งราย สามารถใช้บริการ CIMB THAI Connect ในอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมกันได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถใช้บริการ CIMB THAI Connect บนสมาร์ตโฟนพร้อมๆ กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ตพร้อมกันได้

 


 

9. หากต้องการยกเลิกการสมัคร CIMB THAI Connect สามารถทำได้หรือไม่ มีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไร

ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกการให้บริการ CIMB THAI Connect ได้ด้วยตนเอง โดย

 • เข้าไปหน้า "การจัดการ" ที่เมนูด้านล่างใน LINE Official Account @cimbthai
 • กดเข้าไปที่ "ยกเลิกการใช้งาน CIMB THAI Connect" หลังจากนั้น จะมีข้อความถามอีกครั้ง ว่าลูกค้ายืนยันการยกเลิกการใช้งาน CIMB THAI Connect หรือไม่
 • หากต้องการยกเลิก กดยืนยันยกเลิกการใช้บริการ ระบบจะสอบถามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่ให้ไว้กับธนาคารเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน และจะจัดส่งรหัส OTP ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว
 • กรอกเบอร์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทาง SMS เพื่อยืนยันการยกเลิกใช้บริการ CIMB THAI Connect
 • ลูกค้าจะได้รับข้อความ "ยกเลิกการใช้บริการ CIMB THAI Connect เรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

 


 

10. ช่องทางในการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 • สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารได้ที่ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือโทร 02 626 7777

 

 

คำเตือน :

 • ลูกค้าจะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งาน CIMB THAI Connect ได้ในช่วงเวลา 23.30 น.- 02.00 น. ของทุกวัน เนื่องจากธนาคารปิดปรับปรุงระบบ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้หลังจากเวลาดังกล่าว
 • ลูกค้าควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ CIMB THAI Connect ของธนาคาร ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าว
 • หากลูกค้าทำการลงทะเบียนใช้บริการแจ้งเตือน CIMB THAI Connect แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนบัญชี LINE ID มาเพื่อใช้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง