คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

จุดเด่นบริการ

สมัครบริการแจ้งเตือนผ่าน SMS เพื่ออัพเดททุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณ ทั้งฝาก ถอน โอนและตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ได้ง่ายๆ และสะดวกสบาย โดยไม่ต้องพกสมุดบัญชีไปที่ธนาคาร

ฝากเงิน หรือรับเงินโอนเข้าบัญชี

ถอนเงิน หรือโอนเงินออกจากบัญชี

ชำระค่าสินค้าหรือบริการ

รายการเคลื่อนไหวที่ยอดเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

บริการเกี่ยวกับเช็ค ทั้งการขอสมุดเช็ค เช็คคืน อายัดเช็ค หรือเงินในบัญชีไม่พอสั่งจ่ายเช็ค

สามารถเลือกรับได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

บริการแจ้งเตือนผ่าน SMS บอกตลอด ฝาก ถอน โอน

บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS เป็นบริการแจ้งเตือนรายการเดินบัญชีเงินฝากให้กับลูกค้าผู้สมัครใช้บริการผ่าน SMS ให้กับลูกค้าทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีและยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากด้วยตนเอง ไม่ต้องรอ Update สมุดคู่ฝาก ไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคารหรือสอบถามยอดเงินผ่านช่องทางปกติที่ธนาคารให้บริการอยู่

 

รูปแบบบริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่านSMS (สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน)

 • ฝากเงิน หรือรับเงินโอนเข้าบัญชี
 • ถอนเงิน หรือโอนเงินออกจากบัญชี
 • ชำระค่าสินค้าหรือบริการ
 • แจ้งผลการหักและเข้าบัญชีอัตโนมัติ
 • บริการเกี่ยวกับเช็ค ทั้งการขอสมุดเช็ค เช็คคืน อายัดเช็ค หรือเงินในบัญชีไม่พอสั่งจ่ายเช็ค
 • สามารถเลือกรับได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ: รายการที่เกิดขึ้นภายหลัง 23.00น. ของแต่ละวัน จะแจ้งภายใน 7.00น. ของวันถัดไป โดยแจ้งแจกแจงตามรายการจริงที่เกิดขึ้น

 

วิธีการสมัครใช้บริการ

 • สมัครผ่านสาขาของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยทั่วประเทศ ในวันทำการธนาคาร
 • สมัครผ่านเจ้าหน้าที่ CIMB Care Center โทร 02-626-7777 สำหรับลูกค้าที่มีบัตร ATM หรือสมัครบริการ Phone Banking

 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสำหรับบัญชีเงินฝาก

 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 20 บาท/ เดือน/ บัญชี

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม SMS Alert ได้ที่สาขาซีไอเอ็มบี ไทยทั่วประเทศ 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Care Center โทร 02-626-7777 และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ

โปรโมชัน

สมัครบริการแจ้งเตือนผ่านเอสเอ็มเอส (SMS Alert) วันนี้ ใช้ฟรี 2 เดือน

promotion sms alert

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัครบริการ

ที่สาขา

สมัครได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา

ทางโทรศัพท์

สมัครผ่าน Care Center โทร. 0 2626 7777 (สำหรับลูกค้าที่มีบัตร ATM หรือสมัครบริการ Phone Banking)

ค่าธรรมเนียม

20 บาท/ เดือน/ บัญชี