คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

จุดเด่นบริการ

สมัครบริการแจ้งเตือนผ่าน SMS เพื่ออัพเดททุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณ ทั้งฝาก ถอน โอนและตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ได้ง่ายๆ และสะดวกสบาย โดยไม่ต้องพกสมุดบัญชีไปที่ธนาคาร

ฝากเงิน หรือรับเงินโอนเข้าบัญชี

ถอนเงิน หรือโอนเงินออกจากบัญชี

ชำระค่าสินค้าหรือบริการ

รายการเคลื่อนไหวที่ยอดเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

บริการเกี่ยวกับเช็ค ทั้งการขอสมุดเช็ค เช็คคืน อายัดเช็ค หรือเงินในบัญชีไม่พอสั่งจ่ายเช็ค

สามารถเลือกรับได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

โปรโมชัน

สมัครบริการแจ้งเตือนผ่านเอสเอ็มเอส (SMS Alert) วันนี้ ใช้ฟรี 2 เดือน

promotion sms alert

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัครบริการ

ที่สาขา

สมัครได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา

ทางโทรศัพท์

สมัครผ่าน Care Center โทร. 0 2626 7777 (สำหรับลูกค้าที่มีบัตร ATM หรือสมัครบริการ Phone Banking)

ค่าธรรมเนียม

20 บาท/ เดือน/ บัญชี