คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบถือเป็นรากฐานที่จะทำให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนอกเหนือจากการวิเคราะห์ การทำความเข้าใจ และการตอบสนองต่อความคาดหวัง ความต้องการ และประเด็นต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จะเป็นเรื่องสำคัญแล้ว การเข้าถึงพนักงาน ผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ลูกค้า หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หน่วยงานกำกับดูแลทางการ ตลอดจนภาครัฐ ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติในหลักการและโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งผลกระทบเชิงบวกออกไปให้ได้มากยิ่งขึ้น และด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ลงทุนในทรัพยากรและใช้เวลาของเราเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มซีไอเอ็มบีได้ภายใต้หัวข้อความยั่งยืนที่ลิงค์นี้ https://www.cimb.com/th/sustainability/sustainability-cimb.html  

 

 

กิจกรรมที่เน้นความยั่งยืน

 

เราได้จัดกิจกรรม Cooler Earth Sustainability Summit ขึ้นทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้และจุดประกายให้เห็นความสำคัญของการเร่งดำเนินการในการสร้างสังคมที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นและช่วยลดโลกร้อน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ https://coolerearth.cimb.com/  

 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

การศึกษา

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้การสนับสนุนกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงเทคโนโลยีหรือทรัพยากรที่เป็นประโยชน์เพื่อการศึกษา โดยธนาคารได้ช่วยจัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต และจัดหาห้องสมุดให้กับโรงเรียนดังกล่าวด้วย

สิ่งแวดล้อม

เราได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการคัดแยกขยะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ รวมทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลขยะ นอกจากนี้ เรายังให้ความรู้กับนักเรียนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างอีกด้วย

โครงการจิตอาสา

เราได้เปิดตัวโครงการจิตอาสาและเชิญชวนให้พนักงานของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทย่อย เข้าร่วมในโครงการจิตอาสาหลักจำนวน 4 โครงการตลอดทั้งปี ได้แก่ โครงการบริจาคโลหิต โครงการ Run to Win โครงการ Read for the Blind และโครงการ Call Centre ศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ที่ลิงค์นี้ https://www.cimbthai.com/th/personal/corporate-social-responsibility.html  

 

การจ้างงานคนพิการ

•การจ้างงานคนพิการเป็นโครงการที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ริเริ่มขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานให้กับคนพิการ

     2021:26

     2020:28

•ธนาคารได้จ้างงานคนพิการจำนวนรวม 26 คน โดยเป็นการจ้างงานเพื่อทำงานประจำฝ่ายงานจำนวน 2 คน

•ธนาคารตั้งเป้าที่จะขยายขอบเขตโครงการให้ครอบคลุมบริษัทย่อยภายในปี 2565

 

กิจกรรมเพื่อสังคม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.cimbthai.com/th/personal/corporate-social-responsibility.html  

 

กลุ่มซีไอเอ็มบีได้มองหาโอกาสในการเป็นพันธมิตรทั้งในระดับโลกและระดับภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านความยั่งยืน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรทั้งในระดับโลกและระดับภายในประเทศได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.cimb.com/th/sustainability/sustainability-cimb.html