คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

กรมสรรพากรพร้อมให้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลผ่าน NDID Platform เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th โดยเริ่มใช้กับบริการยื่นแบบฯ ชำระภาษี (e-Filing) และการตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนภาษี (My Tax Account)

 

โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมให้บริการยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ