คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

 

 

กรมสรรพากรพร้อมให้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลผ่าน NDID Platform เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th โดยเริ่มใช้กับบริการยื่นแบบฯ ชำระภาษี (e-Filing) และการตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนภาษี (My Tax Account)

 

โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมให้บริการยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ