คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

สะดวกและปลอดภัย ธุรกรรมไม่สะดุด
สะดวกและปลอดภัย
ธุรกรรมไม่สะดุด

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • เป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล