คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

สะดวกและปลอดภัย ธุรกรรมไม่สะดุด
สะดวกและปลอดภัย
ธุรกรรมไม่สะดุด

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอเปิดบัญชี

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • เป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล