คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

Filter by Date

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ

อัปเดตล่าสุด: {{ratesData.lasUpdatedTime}}, {{ratesData.lasUpdatedDate}}, {{formattedDayLabel.lastUpdatedDay}} (Round {{ratesData.round}})

Currency Currency Code Buying Rates Selling Rates
Buying Sight Bill Telegraphic Transfer Telegraphic Transfer
{{item.rowName}} {{item.backendCode}} {{item.buyOD}} {{item.buyTT}} {{item.sellOD}}

CIMB Thai Care Center

0 2627 7777

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร. 02 626 7777