คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 

 

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน* 

 

 • สำหรับบุคคลธรรมดา
 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
 • ระยะเวลาฝาก 1 – 31 กรกฎาคม 2567

 

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ฝากประจำพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)

ฝากประจำพิเศษ 7 เดือน 2.00%

ตารางเปิดเผยข้อมูล