คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
วงเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)

ไม่เกิน 100,000

0.20%

มากกว่า 100,000 ถึง 3,000,000

0.60%

มากกว่า 3,000,000 ถึง 30,000,000

1.00%

มากกว่า 30,000,000 ถึง 500,000,000

0.45%

มากกว่า 500,000,000

0.20%
 
 • บัญชีออมทรัพย์ Preferred Savings : สำหรับบุคคลธรรมดา และเป็นลูกค้า CIMB Preferred ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นมีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

* อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร