คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล
วงเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)
ไม่เกิน 100,000 0.20%
มากกว่า 100,000 ถึง 30,000,000 0.60%
มากกว่า 30,000,000 ถึง 500,000,000  0.45%
มากกว่า 500,000,000 ขึ้นไป 0.20%
 • บัญชีออมทรัพย์ Preferred Savings : สำหรับบุคคลธรรมดา และเป็นลูกค้า CIMB Preferred ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน
 
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 

* อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร