คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

Bond Yield คืออะไร? มีความสำคัญต่อการลงทุนในตลาดตราสารหนี้อย่างไร

 

ในการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Bond Yield หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล กันมาบ้าง ซึ่งต้องบอกว่าสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการลงทุน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Bond Yield คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ 

 

ทำความรู้จักกับ Bond Yield 

 

Bond Yield คือ อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจากการซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังจากการถือครอง เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ และมีการกำหนดว่า การลงทุนในแต่ละพันธบัตรจะได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่ต่อปี รวมถึงระยะเวลาลงทุน จะมีตั้งแต่ 1ปี 5ปี และ 10ปี ยิ่งถ้าเป็นพันธบัตรระยะสั้นจะได้ผลตอบแทนต่ำ และหากเป็นพันธบัตรระยะยาว ก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น มาดูกันว่า Bond Yield มีผลต่อผลตอบแทนของพันธบัตรอย่างไรบ้าง

 

Bond Yield กับ เงินเฟ้อ

 

เงินเฟ้อ (inflation) คือการเพิ่มขึ้นของระดับราคาของสินค้าและบริการในเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของเงินลดลง เมื่อเกิดเงินเฟ้อ เงินที่เรามีในมือจะสามารถซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลง เพราะฉะนั้น Bond Yield กับ เงินเฟ้อ มีความสัมพันธ์กัน เพราะเงินเฟ้อจะกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยในตลาด เมื่อเกิดเงินเฟ้อ เป้าหมายของนโยบายการเงินของธนาคารจะเป็นการควบคุมให้ระดับของเงินเฟ้อไม่สูงเกินไป วิธีหนึ่งที่ใช้คือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดการใช้จ่ายและการกู้ยืมของประชากร

 

Bond Yield กับ อัตราดอกเบี้ย

 

Bond Yield กับ อัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์กัน ในทางตรงข้ามเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้น ผู้ถือพันธบัตรที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าจะไม่สนใจถือต่อ เพราะพวกเขาสามารถไปหาพันธบัตรที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าได้ ดังนั้น เขาจะขายพันธบัตรที่ถือไว้ออกไปในตลาด เพื่อหารายได้สูงขึ้น การขายพันธบัตรจะทำให้ราคาพันธบัตรลดลง เพื่อให้ผู้ซื้อสนใจ และ Bond Yield จะสูงขึ้น เพื่อให้ผู้ถือได้ผลตอบแทนที่เท่าเทียมกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ในทางกลับกัน เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง ผู้ถือพันธบัตรที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าจะไม่ขายพันธบัตร เพราะพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการซื้อพันธบัตรใหม่นั่นเอง

 

 

ทำไม Bond Yield ถึงมีความสำคัญต่อการลงทุนในตลาดตราสารหนี้

 

เพราะว่า Bond Yield เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุน ประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังรวมถึงความเสี่ยงที่ต้องรับ และนี่คือเหตุผลที่ Bond Yield มีความสำคัญอย่างมากในตลาดตราสารหนี้

 

Bond Yield ช่วยวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน

 

Bond Yield ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ลงทุนสามารถใช้ Bond Yield เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างตราสารหนี้ที่ต่างกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถทำการเลือกสรรตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่ต้องการได้

 

Bond Yield เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง

 

Bond Yield เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยประเมินความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้ ถ้า Bond Yield สูงขึ้น แสดงว่าตราสารหนี้มีความเสี่ยงสูงกว่า ซึ่งอาจเกิดจากความไม่น่าเชื่อถือของผู้กู้หรือเงื่อนไขทางการเงินที่แข็งแกร่งไม่เพียงพอ ผู้ลงทุนสามารถใช้ Bond Yield เพื่อประเมินและควบคุมความเสี่ยงที่ต้องรับในการลงทุน

 

Bond Yield ช่วยเปรียบเทียบค่าตราสารหนี้

 

Bond Yield ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบค่าตราสารหนี้ที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากตราสารหนี้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาดทั่วไป เพื่อดูว่าการลงทุนในตราสารหนี้นั้นมีผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือไม่ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถทำการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ได้อย่างมีความรู้สึกมั่นใจ

 

ทำไม Bond Yield ขึ้น เกิดจากอะไร

 

ในตลาดตราสารหนี้ การเคลื่อนไหวของ Bond Yield ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีผลต่อผู้ลงทุน นอกจากจะส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นแล้ว ยังมีผลกับราคาตราสารหนี้อีกด้วย โดยปกติแล้ว อัตราดอกเบี้ยในตลาดตราสารหนี้เคลื่อนไหวสวนทางกับราคาตราสารหนี้ เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้ตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิมมีความน่าสนใจน้อยกว่าตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และนี่คือสาเหตุหลักที่ ทำไม Bond Yield ขึ้น

 

Bond yield ขึ้นเพราะอัตราดอกเบี้ยของตลาด

 

อัตราดอกเบี้ยของตลาดมีผลต่อการกำหนดราคาของตราสารหนี้ ถ้าอัตราดอกเบี้ยของตลาดขึ้น นักลงทุนจะต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้ ทำให้ผู้ออกตราสารหนี้เสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุน ซึ่งนำไปสู่การขึ้นของ Bond Yield

 

Bond yield ขึ้น มาจากความเสี่ยงของตราสารหนี้

 

ความเสี่ยงของตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็น ความน่าเชื่อถือของผู้กู้ การประเมินความเสี่ยงของตราสารหนี้ รวมถึง ความสามารถในการชำระหนี้มีผลต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของตราสาร ถ้าตราสารหนี้มีความเสี่ยงสูงขึ้น ผู้ออกตราสารหนี้จะต้องเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่สูงของการลงทุน ทำให้ Bond Yield ขึ้น

 

Bond yield ขึ้น ก็เพราะความต้องการของนักลงทุน

 

นักลงทุนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดค่า Bond Yield โดยการตอบสนองต่อความต้องการในการลงทุนในตราสารหนี้ ถ้านักลงทุนมีความต้องการสูง นักออกตราสารหนี้จะเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความสนใจในการลงทุน ซึ่งทำให้ Bond Yield ขึ้นนั่นเอง

 

และนี่ก็คือเหตุผลที่ ทำไม Bond Yield ขึ้น ซึ่งต้องบอกว่า Bond Yield นั้นมีผลต่อการเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยของตลาด ความเสี่ยงของตราสารหนี้ และความต้องการของนักลงทุน มีบทบาทสำคัญในการกำหนดค่า Bond Yield อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรติดตามการเคลื่อนไหวของ Bond Yield เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนของตนให้เหมาะสม

 

 

จะเห็นได้ว่า Bond Yield คือตัวชี้วัดที่สำคัญในการวิเคราะห์และตัดสินใจสำหรับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ โดยผู้ลงทุนสามารถใช้ Bond Yield เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างตราสารหนี้ที่แตกต่างกัน เพื่อเลือกสรรตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงของการลงทุน อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลทุกครั้งก่อนเริ่มทำการลงทุน

 

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

ลงทุนแมน

Finnomena

ทันหุ้น

investopedia


#Financial Guru