คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

    ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดโอกาสให้ภาคการเงิน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ (Digital) โดย ได้เปิดให้มีผู้ให้บริการประเภทใหม่ในภาคการเงินไทย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)

 

    Virtual Bank คืออะไร ต่างจากธนาคารพาณิชย์ที่มีบริการ Mobile/Internet banking อย่างไร ?

 

    Virtual Bank คือ ธนาคารพาณิชย์รูปแบบใหม่ที่ไม่มีสาขา โดยให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นหลัก ขณะที่ Mobile/internet banking เป็นหนึ่งในช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิมเท่านั้น

 

    โดยเป้าหมายของการเปิดให้มี Virtual Bank ในไทย หรือ สิ่งที่อยากเห็น (Green Line) คือการที่ผู้เข้ามาประกอบธุรกิจ Virtual Bank สามารถใช้เทคโนโลยี และใช้ข้อมูลที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญด้านบริการดิจิทัลในการนำเสนอบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ (New Value Proposition) ผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มีบริการทางการเงินที่ครบวงจรและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม การสร้างประสบการณ์การใช้บริการทางการเงินที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในระบบสถาบันการเงินอย่างเหมาะสม

 

    ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Virtual Bank ?

 

    Virtual Bank สามารถให้บริการลูกค้าได้ทุกกลุ่ม โดยเน้นลูกค้ารายย่อย และ SMEs ที่คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมบนโลกดิจิทัล รวมถึงกลุ่มที่ยังไม่เข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ (Unserved) เช่น ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน/เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบ หรือกลุ่มที่ยังไม่ได้รับบริการที่ดีเพียงพอ ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตน (Underserved) ให้มีโอกาสเข้าถึงหรือได้รับบริการทางการเงินที่ดีขึ้น

 

    โดย ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้มุมมองว่าสถานการณ์ของสถาบันการเงินดั้งเดิมอย่างธนาคารพาณิชย์ หรือแม้แต่สถาบันการเงินเฉพาะกิจภาครัฐยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง แต่ต้องพยายามปรับตัว ที่ผ่านมาธนาคารเพิ่มการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะ Mobile Banking และลดการให้บริการผ่านสาขาลงอย่างต่อเนื่อง น่าจะทำให้ต้นทุนการบริการลดลงในระยะยาว

 

    อีกทั้งปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีเป้าหมายทำตลาดสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าระดับล่างอยู่แล้ว ทั้งผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของตัวเอง หรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของพันธมิตรธุรกิจ

 

    แม้การเพิ่มธนาคารไร้สาขาเข้ามายังคงเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน ยังคงเป็นบริการเสริมหลากหลายมากขึ้นของระบบธนาคาร สามารถสนับสนุนให้กลุ่มผู้เข้าไม่ถึงสินเชื่อ เช่น กลุ่มไม่ได้ทำงานประจำมีโอกาสเข้ามาในระบบการเงิน

 

    เนื่องจากผู้ให้สินเชื่อจะพิจารณาจากข้อมูลพฤติกรรมผู้ขอสินเชื่อ ประเมินความสามารถการชำระหนี้ เช่น การชำระค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ว่าจ่ายตรงเวลาหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์และผู้บริการจะปล่อยสินเชื่อให้อย่างเหมาะสมตามผลิตภัณฑ์ของธนาคารเอื้อต่อกลุ่มคนกลุ่มนี้

 

    ดังนั้น กลุ่มคนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะเข้าถึงได้มากขึ้น เป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ เพื่อลดการเกิดปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงิน และการกู้หนี้นอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพง

 

คำเตือน: ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (ผลิตภัณฑ์ลงทุน) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

    ท่านใดสนใจหรือมีคำถามเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมสามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการลงทุนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร. 02 626 7777 หรืออีกช่องทางในการติดต่อผ่าน LINE Official Account CIMB Thai Wealth & Preferred