• ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ อีซี่ 2 พลัส

คุ้มครองทั้ง 2 ฝ่าย

 • คุ้มครองทั้ง 2 ฝ่าย ซ่อมรถคุณ
  และรถของคู่กรณี
 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
  (Deductible) กรณีรถลูกค้าเป็นฝ่ายประมาท
 • ไม่เสียเวลา เพราะไม่ต้องตรวจสภาพรถ

คุ้มครอง สูญหายและไฟไหม้

 • คุ้มค่าจ่ายค่าเบี้ยราคาถูกไม่
  ว่าจะเป็น รถเก๋ง
 • รถปิคอัพส่วนบุคคล ทั้งรถยุโรป และเอเชีย
 • ซ่อมรถคุณตามทุนสูงสุดได้ ถึง 200,000 บาท
 • คุ้มครองกรณีสูญหาย และไฟไหม้

มีส่วนลด

 • มีส่วนลดประวัติดี ในปีต่ออายุ
 • อายุรถไม่เกิน 15 ปี
 • บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
 • บริการอู่ซ่อมมาตรฐาน มากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ

เงื่อนไขในการรับประกัน

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รหัส 110 จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง 5 ที่นั่ง
 • รถกระบะบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320 จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง 3 ที่นั่ง
 • อายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี
ความคุ้มครอง รถยุโรป รถเอเชีย
Type / No. of Seat    
รถเก๋ง
รถกระบะ
5 ที่นั่ง
3 ที่นั่ง
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บาท/ครั้ง
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก บาท/ครั้ง
1,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000
1,000,000
2. ความเสียหายต่อตัวรถที่เอาประกันภัย    
2.1 กรณีสูญหาย ไฟไหม้ บาท/ครั้ง
2.2 กรณีชนกับยานพาหนะทางบก บาท/ครั้ง
2.3 คุ้มครองภัยน้ำท่วม บาท/ครั้ง
2.4 ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด บาท/ครั้ง
200,000
200,000
200,000
0
200,000
200,000
200,000
0
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย    
1. (ร.ย.01) อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ / ผู้โดยสาร
2. (ร.ย.02) ค่ารักษาพยาบาล บาท/คน
3. (ร.ย.03) การประกันตัวผู้ขับขี่ บาท/ครั้ง
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
ค่าเบี้ยประกันภัย / ปี 9,300 8,300
 • รถยนต์ที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
 • รถตู้โดยสาร
 • รถยนต์ Super Car เช่น Lamborghini /Porsche /Maserati ฯลฯ
 • รถยนต์ที่ตกแต่งเปลี่ยนสภาพ ดัดแปลง เพื่อใช้ในการแข่งขัน รถมูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆ
 • รถที่ยกเลิกสายการผลิต หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้
 • รถยนต์นำเข้า และรถจดประกอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเอกสารรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยขอรับได้จากที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลหรือฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ที่สาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

หมายเหตุ

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777