คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

เงินออมงอกเงย ปลอดภาษี จ่ายดอกเบี้ยทันใจ
เงินออมงอกเงย
ปลอดภาษี
จ่ายดอกเบี้ยทันใจ

อัตราดอกเบี้ย

 

เงินฝากประจำ

อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)

เงินฝากประจำซีเนียร์

1.80%
 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท และฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น
 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ตารางเปิดเผยข้อมูล