คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่น

 

  • ใช้บริการตู้เติมสบายพลัส จากจุดบริการกว่า 50,000 ตู้ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นตู้หน้าร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น
  • ใช้เหรียญ หรือธนบัตร ได้ทุกรุ่น ฝากเงินเริ่มต้นที่ 1 บาท
  • ฝากเงินได้สูงสุด ครั้งละ 2,000 บาท /วัน/หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้ฝาก
  • ผู้ฝากจะได้รับ SMS ยืนยันผลการฝากเงิน จากเติมสบายพลัส

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท)
จำนวนเงินฝาก/รายการ ค่าธรรมเนียม
1 - 1,000 บาท 35 บาท
มากกว่า 1,000 - 2,000 บาท 50 บาท

 

*ผู้ฝากจะต้องใส่เงินค่าธรรมเนียมเพิ่มจากจำนวนเงินฝาก เช่น ฝากเงิน 800 บาท จะต้องใส่เงินที่ตู้ 835 บาท