คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่น

 

 
  • ใช้บริการตู้เติมสบายพลัส จากจุดบริการกว่า 50,000 ตู้ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นตู้หน้าร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น
  • ใช้เหรียญ หรือธนบัตร ได้ทุกรุ่น ฝากเงินเริ่มต้นที่ 1 บาท
  • ฝากเงินได้สูงสุด ครั้งละ 2,000 บาท /วัน/หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้ฝาก
  • ผู้ฝากจะได้รับ SMS ยืนยันผลการฝากเงิน จากตู้เติมสบายพลัส

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมลูกค้าจะต้องชำระให้ตู้เติมสบายพลัส

จำนวนเงินฝาก ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียม

ยอดโอนเงินตั้งแต่ 1 - 1,000 บาท

30 บาท

ยอดโอนเงินตั้งแต่ 1,001 - 2,000 บาท

50 บาท

* ผู้ฝากจะต้องใส่เงินค่าธรรมเนียมเพิ่มจากจำนวนเงินฝาก เช่น ฝากเงิน 800 บาท จะต้องใส่เงินที่ตู้ 830 บาท