คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

คุณลักษณะเด่น

 

 • ใช้บริการตู้เติมสบายพลัส จากจุดบริการกว่า 50,000 ตู้ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นตู้หน้าร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น
 • ใช้เหรียญ หรือธนบัตร ได้ทุกรุ่น ฝากเงินเริ่มต้นที่ 1 บาท
 • ฝากเงินได้สูงสุด ครั้งละ 2,000 บาท /วัน/หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้ฝาก
 • ผู้ฝากจะได้รับ SMS ยืนยันผลการฝากเงิน จากเติมสบายพลัส

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท)
จำนวนเงินฝาก/รายการ ค่าธรรมเนียม
1 - 1,000 บาท 30 บาท
มากกว่า 1,000 - 2,000 บาท 50 บาท

*ผู้ฝากจะต้องใส่เงินค่าธรรมเนียมเพิ่มจากจำนวนเงินฝาก เช่น ฝากเงิน 800 บาท จะต้องใส่เงินที่ตู้ 830 บาท