คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ จะย้ายที่ทำการสาขาไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น "สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่"

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ จะย้ายที่ทำการสาขาไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น "สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่"

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

 

สำหรับสาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น.

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567