คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

CIMB THAI Triathlon 2024

 

วันที่จัดกิจกรรม

30 พฤศจิกายน 2567  : ลงทะเบียน

01 ธันวาคม 2567 : วันแข่งขัน

 

ช่วงเวลารับสมัคร (เว็บไซต์ THAI RUN

เปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2567 เวลา 0:00 น.

ปิดรับสมัคร 6 ตุลาคม 2567 เวลา 23:59 น.

 

สถานที่จัดงาน  :  โรงแรม อาคารรับรองสวนสนประดิพัทธ์

 

ระยะเวลาแคมเปญ : 01 เม.ย - 31 ก.ค. 2567

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

      ท่านที่สมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2567 จะได้รับโปรโมชั่นโค้ดสำหรับบัตรแข่งขันในประเภท Individual Sprint Triathlon ราคาสุทธิ 2,500 บาท หรือ Individual Standard Triathlon ราคาสุทธิ 3,000 บาทฟรี ตามการถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคารอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของธนาคาร (Asset Under Management หรือ “AUM”) และ ผลิตภัณฑ์การลงทุน (Wealth Product) เป็นไปตามรายละเอียดตามตารางแสดงเงื่อนไขการให้คะแนนดังนี้

 

AUM

จำนวนถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคาร มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์การลงทุน (Wealth Product)

ตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป 

อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

 

สินทรัพย์ภายใต้การจัดการของธนาคาร (Asset Under Management หรือ “AUM”) และ การนับจำนวนถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคาร ได้แก่

 • ผลิตภัณฑ์เงินฝาก (Deposit)
 • กองทุนรวม (Mutual Fund)
 • หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary bond)
 • หุ้นกู้ตลาดรอง (Secondary bond)
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Life Insurance)
 • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structure Debenture)
 • ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด

 

ผลิตภัณฑ์การลงทุน (Wealth Product) ได้แก่

 • กองทุนรวม (Mutual Fund)
 • หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary bond)
 • หุ้นกู้ตลาดรอง (Secondary bond)
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Life Insurance)
 • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture)
 • ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด

 

 1. สมาชิกสามารถเพิ่มยอด AUM หรือ ผลิตภัณฑ์การลงทุน (Wealth Product) ตามเงื่อนไขแคมเปญ เพื่อรับโปรโมชั่นโค้ดดังกล่าว ภายในระยะเวลาการส่งเสริมการขาย 1 เมษายน 2567  ถึง 31 กรกฎาคม 2567
 2. ท่านจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ CIMB Triathlon 2024 for New to Preferred ที่หน้าเวปไซต์ CIMB Preferred ในเมนูโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2567 เพื่อรับโปรโมชั่นโค้ดสำหรับบัตรแข่งขันในประเภท Individual Sprint Triathlon ราคาสุทธิ 2,500 บาท หรือ Individual Standard Triathlon ราคาสุทธิ 3,000 บาทฟรี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567  ถึง 31 กรกฎาคม 2567 โดยเลือกรับรายการแข่งขันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 3. สมาชิก CIMB Preferred จะได้รับโปรโมชั่นโค้ดดังกล่าวในเดือนถัดไป หลังจากที่ทำตามเงื่อนไขในข้อ 1, 2 และ 3. โดยจะได้รับโปรโมชั่นโค้ด ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญฯ และสามารถใช้โปรโมชั่นโค้ดเพื่อกรอกลงสมัครร่วมกิจกรรม CIMB THAI Triathlon 2024 ผ่าน Website Thai Run เท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งสมาชิกเท่านั้น สมาชิกที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญและได้เลือกประเภทการแข่งก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้
 5. จำกัด15 โปรโมชั่นโค้ดสำหรับบัตรแข่งขันในประเภท Individual Sprint Triathlon ราคาสุทธิ 2,500 บาท และ Individual Standard Triathlon ราคาสุทธิ 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย 1 เมษายน 2567  ถึง 31 กรกฎาคม 2567
 6. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือทอนเป็นเงินสดได้
 7. สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ ต้องไม่เกินกว่า 0.2 % ของมูลค่าการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย
 8. โปรโมชั่นโค้ดที่ได้รับจะหมดอายุภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2567 โดยเป็นวันลงทะเบียนการแข่งขันวันสุดท้าย
 9. ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567  ถึง 31 กรกฎาคม 2567 
 10.  เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิพิเศษต่างๆ โดย สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทาง Website CIMB Preferred กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 11. สอบถามข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิก CIMB Preferred  หรือการใช้งานแอปพลิเคชัน myPreferred เพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Line โทร 02 626 7888 ทุกวัน

 

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

*This field is mandatory.

ประเภทของกิจกรรม

จำเป็นต้องระบุ

In addition to CIMB Group's Privacy Policy, this website is protected by reCAPTCHA which is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.
Review and submit.
Cardmember Details
Edit
{{ reviewItem.label }}
{{ reviewItem.value }}
Edit
Redemption Item(s)
{{ property.quantity.value }} x {{ property.category.value }}
{{ (parseInt(property.points.value) * parseInt(property.quantity.value)).toLocaleString() }} BP
{{ property.productCode.value }} {{ property.productName.value }}
{{ property.membership.value }}
Total Points
{{ parseInt(overlayData.total).toLocaleString() }} BP
 
In addition to CIMB Group's Privacy Policy, this website is protected by reCAPTCHA which is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Something went wrong

We are working to fix the error. Please wait a few minutes and try submitting again.
If this does not work, please contact our Customer Service

Your submission is successfully.

โปรโมชั่นอื่นๆ สำหรับสมาชิก CIMB Preferred