คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

หมายเหตุ

1บริการเปิดเงินฝากล่วงหน้าสามารถใช้ได้กับธนาคารซีไอเอ็มบีประเทศมาเลเซีย / อินโดนีเซีย / สิงคโปร์ / กัมพูชา 

2บริการโอนเงินต่างประเทศปลอดค่าธรรมเนียมสำหรับสกุลเงินท้องถิ่นสามารถใช้ได้กับธนาคารซีไอเอ็มบีประเทศมาเลเซีย / อินโดนีเซีย / สิงคโปร์ / ไทย