คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

เร็ว
ใช้งานง่าย
ถูก

วิธีการส่งเงิน

2 วิธีง่าย ๆ ในการรับเงินกับ SpeedSend

โอนเงินสดจากบัญชีผู้ส่งเข้าบัญชีผู้รับโดยตรง

 

วิธีการส่งเงินโดยโอนเข้าบัญชีโดยตรง (Direct Account Crediting)
 

 1. เข้าไปติดต่อที่จุดบริการ SpeedSend ใกล้คุณ

 2. กรอกเอกสาร “แบบฟอร์มการส่งเงิน”

 3. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนยื่นพร้อมเอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่าย (บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)

 4. ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดบัญชีทั้งหมดถูกต้องและลงมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน

 5. เราจะโอนเงินไปยังบัญชีผู้รับของคุณ

ผู้รับเงินรับเงินสดได้ที่จุดบริการของพันธมิตร SpeedSend

 

วิธีการส่งเงินให้ผู้รับเงินเป็นเงินสด (Instant Cash Collection)
 

 1. เข้าไปติดต่อที่จุดบริการ SpeedSend ใกล้คุณ

 2. กรอกเอกสาร “แบบฟอร์มการส่งเงิน”

 3. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนยื่นพร้อมเอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่าย (บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)

 4. ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดบัญชีทั้งหมดถูกต้องและลงมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน

 5. แจ้งยังผู้รับเงินให้ทราบว่าเงินที่โอนไปนั้นพร้อมรับเป็นเงินสด ได้ทุกจุดบริการพันธมิตร SpeedSend ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ผู้รับเงิน:

  • ชื่อผู้ส่งเงิน

  • ประเทศที่ส่งเงิน

  • ข้อมูลผู้รับเงิน: ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ (ที่สำคัญทั้งหมด)

  • จำนวนเงินที่โอนและสกุลเงิน

  • หมายเลขส่ง Tracer Number (5 ตัวอักษร + 8 หลัก)

  • ผู้รับจะต้องนำเอกสารประจำตัว (บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) เพื่อรับเงินด้วย

วิธีการรับเงิน

2 วิธีง่าย ๆ ในการรับเงินกับ SpeedSend

โอนเงินสดจากบัญชีผู้ส่งเข้าบัญชีผู้รับโดยตรง

 

วิธีการรับเงินโดยโอนเข้าบัญชีโดยตรง (Direct Account Crediting)

 

 1. หากคุณใช้บัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เราจะโอนเงินจากผู้ส่งเข้าบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ของคุณผ่านการโอนแบบเรียลไทม์

 2. หากใช้บัญชีจากธนาคารอื่น ๆ ในประเทศไทยเราจะโอนเงินจากผู้ส่งเข้าบัญชีภายใน 1-3 วันทำการนับจากวันที่ส่ง ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับเขตเวลา ขั้นตอนการดำเนินการหักบัญชีและเงื่อนไขในกระบวนการของแต่ละธนาคาร

รับเงินสดได้ที่จุดบริการของพันธมิตร SpeedSend

 

วิธีการรับเงินเป็นเงินสด (Instant Cash Collection)

 

 1. เข้าไปติดต่อที่จุดบริการ SpeedSend ใกล้คุณ

 2. กรอกฟอร์ม “การรับเงิน” ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลต่อไปนี้เมื่อกรอกแบบฟอร์ม

  • ชื่อผู้ส่งเงิน

  • ประเทศที่ส่งเงิน

  • ข้อมูลผู้รับเงิน: ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ (ที่สำคัญทั้งหมด)

  • จำนวนเงินที่โอนและสกุลเงิน

  • หมายเลขส่ง Tracer Number (5 ตัวอักษร + 8 หลัก)

 3. ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่าย (บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) แก่พนักงาน

 4. ตรวจสอบรายละเอียดใบเสร็จรับเงินทั้งหมดถูกต้องและลงมือชื่อ

 5. รับเงินพร้อมใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไปลูกค้า SpeedSend จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า  ซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02 626 7777