คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

พิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferredแนะนำเพื่อนสมัครเป็นสมาชิกCIMB Preferred* รับคะแนนPreferred point สูงสุด 7,000 คะแนน 

 

1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2567 

  • ผู้ที่แนะนำจะต้องแสกน QR code ด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลที่สำคัญ อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของท่านและผู้ที่ท่านแนะนำ ภายใน 2 เดือนปฏิทินนับจากเดือนที่ผู้ที่ได้รับการแนะนำมีสถานะ CIMB Preferred