คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

คุณลักษณะเด่น

ลงทุนได้ทุกช่วงเวลา
พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
รายรับสม่ำเสมอ
กระจายการลงทุน
หุ้นกู้คุณภาพดี
ไม่มีค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย

รางวัลที่ได้รับ

3 ThaiBMA Awards 2019 

 • Thailand Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market (3rd rank)
 • Sales Staff of the Year
 • Best Bond Dealer

 

Asia Local Currency Bond Benchmark Review 2018

 • Top Sellside Firm in the Secondary Market Corporate Bonds Thailand (2nd rank)
 • Top Sellside Firm in the Secondary Market Government Bonds

คำเตือน

การลงทุนในหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลมิใช่การฝากเงินและไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงมีความเสี่ยงของการลงทุน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนเงินที่ลงทุนได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินจากการขายภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (หุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาล) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ติดต่อ

ติดต่อได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา