คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Wealth credit line

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน โดยไม่ต้องเพิ่มเงินลงทุน

ในสนามระดับโลก กับ Wealth Credit Line

 

 

 

Wealth Credit Line ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมพาคุณทะยาน สู่สนามระดับโลก

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2.28%* ต่อปี ตลอดระยะเวลาการเบิกใช้

สำหรับลูกค้าที่เบิกใช้วงเงิน WCL เป็นครั้งแรก เพื่อลงทุนในหุ้นกู้ต่างประเทศ (Offshore bond)

หรือ ตราสารอนุพันธ์สกุลเงินต่างประเทศ (offshore ELN)  ที่ธนาคารเป็นผู้ออกหรือตัวแทนจําหน่าย โดยมีหลักประกันดังนี้

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากประจำ ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • พันธบัตรรัฐบาล
 • หุ้นกู้บริษัทรัฐวิสาหกิจ ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ที่มี rating ในช่วง A- ถึง AAA
 • หุ้นกู้บริษัทรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ได้ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ที่มี rating ในช่วง AA- ถึง AAA
 • หุ้นกู้บริษัทเอกชน ที่มี rating ในช่วง AA- ถึง AAA

 

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

 

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

    *อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาเบิกใช้สำหรับการเบิกใช้ครั้งแรก หากเป็นการเบิกใช้ครั้งถัดไป ดอกเบี้ยจะกลับมาเป็นดอกเบี้ยตามสัญญาปกติของลูกค้า โดยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาอยู่ระหว่าง 2.88%-4.89%**

    **ดอกเบี้ย 4.89%  มาจากดอกเบี้ยตามสัญญา MRR-4.36% โดยอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ต.ค. 66 = 9.25% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 • Website : Wealth CIMB THAI
 • Wealth & Preferred Line ID: @CIMBTHAIWealth 
 • ติดต่อ CIMB Preferred โทร 02 626 7888 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • หรือสอบถามได้ทุกสาขาของธนาคาร