คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Wealth credit line

 

 

 

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน โดยไม่ต้องเพิ่มเงินลงทุน 

 

ในสนามระดับโลก กับ Wealth Credit Line

 

Wealth Credit Line ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมพาคุณทะยาน สู่สนามระดับโลก

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2.28% ต่อปี ตลอดระยะเวลาการเบิกใช้

สำหรับลูกค้าที่เบิกใช้วงเงิน WCL เป็นครั้งแรก 

เพื่อลงทุนในหุ้นกู้ต่างประเทศ (Offshore bond) หรือ ตราสารอนุพันธ์สกุลเงินต่างประเทศ (offshore ELN)  ที่ธนาคารเป็นผู้ออกหรือตัวแทนจําหน่าย โดยมีหลักประกันดังนี้

 

 • พันธบัตรรัฐบาล
 • หุ้นกู้บริษัทรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ได้ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ที่มี rating ในช่วง AA- ถึง AAA
 • หุ้นกู้บริษัทรัฐวิสาหกิจ ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ที่มี rating ในช่วง A- ถึง AAA
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากประจำ ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • หุ้นกู้บริษัทเอกชน ที่มี rating ในช่วง AA- ถึง AAA 

 

เบิกใช้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ RM ที่ดูแลท่าน หรือโทร 02-626-7888

หรือ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

คําเตือน : 
1) อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

2.) การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน หากนักลงทุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุน