คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

เพียงสมัครสมาชิก CIMB Preferred  รับ Preferred Point สูงสุด 10,000* คะแนนเพื่อนำไปแลกรับเอกสิทธิ์ที่หลากหลาย

 

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2567

 
 
 
เพียงสมัครสมาชิก CIMB Preferred  รับ Preferred Point สูงสุด 10,000* คะแนนเพื่อนำไปแลกรับเอกสิทธิ์ที่หลากหลาย
 
 
       ท่านที่สมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 จะได้รับคะแนนพิเศษ Preferred Point ตามการถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคารอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของธนาคาร (Asset Under Management หรือ “AUM”) และ ผลิตภัณฑ์การลงทุน (Wealth Product) ในระยะเวลา 2 เดือนปฏิทินนับจากเดือนที่มีสถานะเป็นสมาชิก CIMB Preferred ตามรายละเอียดตารางแสดงเงื่อนไขการให้คะแนนดังนี้ 

 

 

 

AUM

จำนวนถือครองผลิตภัณฑ์

มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์การลงทุน คะแนน Preferred ที่จะได้รับ
ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์  ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป 10,000 คะแนน

ตั้งแต่ 10 ล้านบาท < 30 ล้านบาท

3,000 คะแนน

ตั้งแต่ 3 ล้านบาท < 10 ล้านบาท

1,000 คะแนน

 

สมาชิกใหม่รับสิทธิพิเศษนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ preferred.cimbthai.com หรือ โทร. 02 626 7888  ทุกวัน

 

*เมื่อมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของธนาคาร (Asset Under Management หรือ “AUM”) ตามที่ระบุข้างต้น โดยมีการถือครองผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดตั้งแต่2ผลิตภัณฑ์ขึ้นไป และมีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ซื้อผ่านธนาคาร (Wealth Products) ตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป

 

**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

- ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

- ผู้เอาประกันภัย ควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไข ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกัน