คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Preferred Account อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.20% ต่อปี

วงเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)

ไม่เกิน 100,000

0.20%

มากกว่า 100,000 ถึง 30,000,000

1.20%

มากกว่า 30,000,000 ถึง 500,000,000

0.45%

มากกว่า 500,000,000

0.20%
 • บัญชีออมทรัพย์ Preferred Savings : สำหรับบุคคลธรรมดา และเป็นลูกค้า CIMB Preferred ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

* อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร