คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Preferred Account อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยข้างต้น

มีผลวันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป 

วงเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)

ไม่เกิน 100,000

0.25%

มากกว่า 100,000 ถึง 3,000,000

1.40%

มากกว่า 3,000,000 ถึง 30,000,000

1.60%

มากกว่า 30,000,000 ถึง 500,000,000

0.95%
มากกว่า 500,000,000 0.25%
 • สำหรับบุคคลธรรมดา และเป็นลูกค้า CIMB Preferred ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นมีผลวันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง