คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)