คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่น

 
 • ใช้บริการตู้เติมดี และ จุดให้บริการเติมดี กว่า 20,000 ตู้ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้เหรียญ หรือธนบัตร ได้ทุกรุ่น ฝากเงินเริ่มต้นที่ 1 บาท
 • ฝากเงินได้สูงสุด ครั้งละ 5,000 บาท และ ฝากได้สูงสุด 40,000 บาท/วัน/ราย อ้างอิงจากเลขบัญชีของผู้ใช้บริการ
 • ผู้ฝากจะได้รับ SMS ยืนยันผลการฝากเงิน จากเติมดี

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมลูกค้าจะต้องชำระให้เติมดี
จำนวนเงินฝาก ต่อรายการ ค่าธรรมเนียม
1 - 1,000 บาท 30 บาท
มากกว่า 1,000 - 3,000 บาท 50 บาท
มากกว่า 3,000 - 4,000 บาท 60 บาท
มากกว่า 4,000 - 5,000 บาท 70 บาท
ผู้ฝากจะต้องใส่เงินค่าธรรมเนียมเพิ่มจากจำนวนเงินฝาก เช่น ฝากเงิน 800 บาท จะต้องใส่เงินที่ตู้ 830 บาท