คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ไม่มีค่าธรรมเนียม ฟรี ค่า FX 2.5 % ถอนเงินสดได้ทั่วโลก สะดวกสบาย
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ฟรี ค่า FX 2.5 %
ถอนเงินสดได้ทั่วโลก
สะดวกสบาย

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • เตรียมบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือ
 • หมายเลข บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางการสมัคร

รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

1. เข้าสู่เว็บไซต์ : https://digital.cimbthai.com

2. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมบัตร อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน 100 บาท/ บัตร
ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็ม อัตราค่าธรรมเนียม/จำนวนครั้ง
จำนวนครั้งที่ทำรายการ 8 ครั้ง / วัน
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร ฟรี
ทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร (ORFT)

1 - 10,000 = 25 บาท
10,001 - 50,000 = 35 บาท

*ทำรายการได้ไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท

ทำรายการถอนเงิน/ สอบถามยอด เครื่องเอทีเอ็ม ที่มี VISA ในต่างประเทศ 100 บาท/รายการ

หมายเหตุ: การนับจำนวนครั้งของการทำรายการ เริ่มจากวันที่ 1 ของเดือน

ตารางเปิดเผยค่าธรรมเนียม

วิธีการสมัครบัตรเดบิต ชิลดี

 • ติดต่อสาขาเพื่อดำเนินการขอ เปลี่ยนบัตรใหม่
 • หรือดำเนินการผ่าน https://digital.cimbthai.com