คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ดอกเบี้ยสูง ไม่มีค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ยสูง
ไม่มีค่าธรรมเนียม

วงเงินฝาก (บาท)

อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)         

ไม่เกิน 10,000 บาท (A)

0.50%

ส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 บาท (B)

1.80%

ส่วนที่เกิน 50,000 ถึง 100,000 บาท (C)

2.88%

ส่วนที่เกิน 100,000 บาท (D)

0.20%

 

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 0.50% (B) = 0.50%-1.54% (C) = 1.54%-2.21% (D) = 0.20%-2.21%

 

อัตราดอกเบี้ยข้างต้นอ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ร้อยละต่อปี) ล่าสุด

ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยลูกค้าสามารถอ้างอิงข้อมูลล่าสุดได้ที่ www.cimbthai.com เลือกเมนู “อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 
 • ช่องทางการเปิดบัญชี
 1.    Mobile Application หรือ ช่องทางดิจิทัล ให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 2.    เปิดที่สาขา ให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และต่างชาติ
 • ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีได้สูงสุดคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 • เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจะจัดส่ง e-Statement ให้กับลูกค้าทุกวันที่ 1 ของเดือน ตามอีเมลที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร
 • ลูกค้าต้องมี E-Mail address และสมัครใช้บริการแอป CIMB THAI  เพื่อใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน
 • คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได (Split Rate)
 • บัญชีนี้สามารถผูกกับบัตรเดบิต ชิลดี (รองรับมาตรฐานชิปการ์ดไทย) เพื่อการชำระสินค้าหรือกดเงินสดจากเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ ยกเว้นผู้เปิดบัญชีที่ใช้หนังสือเดินทางในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี จะไม่สามารถสมัครบัตรเดบิต ชิลดี ได้
 •  ผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย” เปลี่ยนชื่อเป็น “เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย” ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ผลิตภัณฑ์ “บัตรเดบิต Digital Savings” เปลี่ยนชื่อเป็น “บัตรเดบิต ชิลดี” ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ โทร.02 626 7777.

บัตรเดบิต ชิลดี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้า ชิลดี

ตารางเปิดเผยข้อมูล