คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (12 เม.ย. 66)

เอกสารแนบ

2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (12 เม.ย. 65)

เอกสารแนบ

วิดีโอ

ภาพถ่าย

2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (12 เม.ย. 64)

เอกสารแนบ

วิดีโอ

ภาพถ่าย

2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (26 มิ.ย. 63)

เอกสารแนบ

วิดีโอ

ภาพถ่าย

2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (18 เม.ย 62)

เอกสารแนบ

วิดีโอ

ภาพถ่าย

2561

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (20 เม.ย. 61)

เอกสารแนบ

วิดีโอ

ภาพถ่าย

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 (4 ก.ย. 61)

เอกสารแนบ

วิดีโอ

ภาพถ่าย

2560

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 (12 เม.ย. 60)

เอกสารแนบ

วิดีโอ

ภาพถ่าย

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เอกสารแนบ

วิดีโอ

ภาพถ่าย

2559

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 (19 เม.ย. 59)

เอกสารแนบ

วิดีโอ

ภาพถ่าย

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 (19 เม.ย. 59)

เอกสารแนบ

วิดีโอ

ภาพถ่าย

2558

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 (10 เม.ย. 58)

เอกสารแนบ

วิดีโอ

2557

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 (11 เม.ย. 57)

เอกสารแนบ

วิดีโอ

ภาพถ่าย

2556

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (12 เม.ย. 56)

เอกสารแนบ

วิดีโอ

ภาพถ่าย

2555

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 (12 เม.ย. 55)

เอกสารแนบ

วิดีโอ

ภาพถ่าย

2554

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 (20 เม.ย. 54)

เอกสารแนบ

ภาพถ่าย

2553

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 (29 เม.ย.53)

เอกสารแนบ

2552

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 (28 เม.ย.52)

เอกสารแนบ

2551

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 (3 ก.ย.51)

เอกสารแนบ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 (20 ก.พ.52)

เอกสารแนบ