คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

วางแผนการเงินอย่างไร สำหรับการมีลูกคนแรก

 

การเลี้ยงดูลูกคนหนึ่งตั้งแต่แรกเกินจนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้ต้องใช้เงินจำนวนมาก ซึ่งหลายๆคนก็มักจะพูดกันเสมอว่า “มีลูกหนึ่งคนจนไปเป็นสิบปี” หรือ “ควรมีลูกเมื่อพร้อม” อย่างไรก็ตาม การมีลูกหนึ่งคนนั้น ต้องวางแผนการเงินให้ดี เพราะการมีลูกต้องไม่เป็นภาระ หรือสร้างหนี้สินให้กับครอบครัว การเงินนั้นเป็นสิ่งที่สามารถวางแผนได้


1. ควรวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในการคลอดลูก (ระยะตั้งครรภ์ 9 เดือน) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในช่วงแรกของการมีลูก การคลอดลูกนั้นต้องเลือกโรงพยาบาลให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน เพราะยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกเช่น ค่าตรวจครรภ์, ค่าฝากครรภ์, ค่ายา, ค่าพยาบาล ฯลฯ


2. เมื่อคลอดลูกแล้ว (ระยะ 0-4 ปี) ค่าใช้จ่ายต่อมาก็หนีไม่พ้น ค่านม, ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเด็กแรกเกิด รวมไปถึงสิ่งของเสริมสร้างพัฒนาการ ก่อนที่จะจะเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียน


3. เมื่อลูกถึงวัยที่ต้องเข้าโรงเรียน การเลือกโรงเรียนสำหรับลูกก็เป็นสิ่งสำคัญ ควรเลือกที่ที่เหมาะกับสถานะการเงินของครอบครัว และความถนัดของลูก ซึ่งในการวางแผนกางเงินในส่วนนี้ก็ควรวางแผนไปถึงอนาคต ตั้งแต่ลูกเรียนอนุบาล จนถึงระดับปริญญา เพราะในแต่ละระดับชั้น ก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป เช่น ค่าเรียนพิเศษ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายที่สามารถส่งเสริมความถนัดของลูก


4. ควรซื้อประกันชีวิตให้กับลูก การทำประกันชีวิต ตอบโจทย์เรื่องการวางแผนทางการเงินสำหรับอนาคตของลูกได้อีกทางหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างวินัยในการออมที่ดีแล้ว ยังช่วยสร้างความอุ่นใจว่าอนาคตของลูกจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งในเรื่องสุขภาพ ทุนการศึกษา รวมทั้งมีเงินใช้ยามฉุกเฉินอีกด้วย


การวางแผนเรื่องเงินควรทำอย่างรอบคอบ เพราะแต่ละช่วงวัยจะมีความจำเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน หากคิดจะมีลูก ต้องเลี้ยงให้ดีที่สุด และทำอย่างไรให้ลูกโตมาเป็นคนดี นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมีลูก

 

    ท่านใดสนใจหรือมีคำถามเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมสามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการลงทุนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร. 02 626 7777 หรืออีกช่องทางในการติดต่อผ่าน LINE Official Account CIMB Thai Wealth & Preferred