คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยกขบวนเงินฝากประจำพิเศษ..ดี๊ดี รับซัมเมอร์

อาทิ เงินฝากประจำ 18 เดือน ดอกเบี้ย 2.1% ต่อปี สำหรับลูกค้าใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย

 

    ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดแคมเปญใหม่รับซัมเมอร์ ด้วยเงินฝากประจำหลายตัวเลือก เพื่อการออมซึ่งประกอบด้วย โปรแกรมเงินฝากประจำ 18 เดือน ดอกเบี้ย 2.1% ต่อปี สำหรับลูกค้าใหม่ ซึ่งต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ถึงสูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่อรายการฝาก สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือ โบสถ์ และเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคาร ซึ่งไม่เคยมีบัญชีเงินฝากและผลิตภัณฑ์ใดๆ กับธนาคารมาก่อน โดยลูกค้าสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน และต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ในวันที่ทำรายการฝาก ระยะเวลารับฝาก 4 – 30 เม.ย. 66  ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

 

 

    โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน ดอกเบี้ย 1.9% ต่อปี และโปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน ดอกเบี้ย 1.6% ต่อปี สำหรับลูกค้าทั่วไปของธนาคาร สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์ ซึ่งต้อฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท ต่อรายการฝาก ลูกค้าสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก ระยะเวลาฝาก 1 – 30 เม.ย. 66 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

 

 

 

    นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก CIMB Preferred  ประกอบด้วย โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน ดอกเบี้ย 2.0% ต่อปี  และโปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน ดอกเบี้ย 1.7% ต่อปี  สำหรับบุคคลธรรมดา และเป็นลูกค้า CIMB Preferred ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี ซึ่งต้องฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท ต่อรายการฝาก ซึ่งลูกค้าเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)  ในวันที่ทำรายการฝาก ระยะเวลาฝาก 1- 30 เม.ย. 66  โดยธนาคารอาจพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ย สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด เช่น ลูกค้าที่สมัคร CIMB Preferred ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

   

 

 

    *ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา

หรือ CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทุกวัน เวลา 07.00 น. – 22.00 น.