คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน และ 18 เดือน สำหรับลูกค้า CIMB Preferred

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี* และ

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี*

สำหรับลูกค้า CIMB Preferred

 

 
 • สำหรับบุคคลธรรมดา และเป็นลูกค้า CIMB Preferred ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
 • จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
  - บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน : ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
  - บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน : ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อราย
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)  ในวันที่ทำรายการฝาก
 • ระยะเวลาฝาก 1 – 30 มิถุนายน 2566
 • ธนาคารอาจพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ย สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด เช่น ลูกค้าที่สมัคร CIMB Preferred ใหม่ เป็นต้น

* อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล

(บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี*)

 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล

(บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี*)