คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน และ 6 เดือน* สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารเท่านั้น

 

 • สำหรับบุคคลธรรมดา และลูกค้าใหม่ของธนาคารที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากและผลิตภัณฑ์ใดๆ กับธนาคารมาก่อน
 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท
 • เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย
  - เงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน : รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  - เงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน : รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
 • ระยะเวลาฝาก 1 – 30 เมษายน 2567
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ฝากประจำพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)

ฝากประจำพิเศษ 3 เดือน

1.90%

ฝากประจำพิเศษ 6 เดือน

2.00%

ตารางเปิดเผยข้อมูล