คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

เงินฝากประจำ 18 เดือน สำหรับลูกค้าใหม่

เงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี

 

 

 • สำหรับบุคคลธรรมดา และลูกค้าใหม่ของธนาคารที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากและผลิตภัณฑ์ใดๆ กับธนาคารมาก่อน
 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ถึงสูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่อรายการฝาก
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ในวันที่ทำรายการฝาก
 • ระยะเวลาฝาก 1 – 30 มิถุนายน 2566

* อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล