คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.60% ต่อปี*

 

 • สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
 
 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก

 

 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน

 

 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก

 

 • ระยะเวลาฝาก  1 - 30 มิถุนายน 2564

 

* อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร