คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

 

 

4 ข้อควรรู้! ต้องทำ หลังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

 

 1. รวบรวมหลักฐานและข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
 2. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ณ ท้องที่เกิดเหตุ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระงับการโอนเงิน
 3. แจ้งระงับการโอนเงินทันที โดยแจ้งไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของธนาคารนั้นๆ เมื่อถูกหลอก เพื่อขอความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 4. แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1599 หรือสถานีตำรวจทุกแห่ง ได้ตลอด 24 ชม. และสามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://thaipoliceonline.com

 

ลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถสอบถามและแจ้งเหตุภัยทางการเงิน

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02 626 7777 กด 12