คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้าธนาคาร เมื่อถูกหลอกให้โอนเงิน

 

1.    แจ้งธนาคารเจ้าของบัญชีที่โอนเงิน 

 • ธนาคารรับแจ้ง/ตรวจสอบยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีของผู้เสียหาย เพื่อรับ Case ID ผ่านทาง SMS
 • อายัดบัญชีผู้ต้องสงสัยเบื้องต้น 72 ชั่วโมง
 • ประสานงานธนาคารปลายทาง เพื่ออายัดบัญชีรับโอน
 • นำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆให้ธนาคาร

 

2.    แจ้งตำรวจหรือแจ้งความออนไลน์ ภายใน 72 ชั่วโมง

 • เจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณารับแจ้ง
 • ออกเอกสาร และ/หรือ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

    ลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถสอบถามและแจ้งเหตุภัยทางการเงิน

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02 626 7777 กด 12