คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 • รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 50 บาท เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น CIMB Thai Digital Banking ที่ App Store/ Play Store//Huawei AppGallery และลงทะเบียนเข้าใช้สำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  – 31 ธันวาคม 2564
 • ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ M-Coupon 7-Eleven  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการรับ M-Coupon 7-Eleven นั้นๆ ทันที
 • ลูกค้าหนึ่งรายจะได้รับสิทธิเพียง 1 สิทธิเท่านั้น และได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับข้อความ SMS จากธนาคารเท่านั้น
 • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนด จะได้รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 50 บาท ผ่านทาง ผ่านทาง การแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • สามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ  หากลูกค้าไม่ได้ใช้ในระยะเวลาที่กำหนดวันหมดอายุของ M-Coupon จะถือว่าสละสิทธิ์
 • เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถเพิ่มเติมยอดใน M-Coupon 7-Eleven ได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้ M- Coupon และบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้น ๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น.

 

 

เงื่อนไขการใช้ M-Coupon 7-Eleven

 1. โปรดแสดง M-Coupon 7-Eleven กับพนักงานก่อนชำระเงิน
 2.  M-Coupon 7-Eleven สามารถใช้ได้ที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น หมอชิต 2 จุด 1, บู้ทหมอชิต 2 จุด 2, หมอชิต 2 จุด 3, หมอชิต 2 จุด 4, หมอชิต 2 จุด 5, เมเจอร์รังสิต, อาคารจอดรถศุลกากร P-2, เกาะหลีเป๊ะ, สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาเข้า, Airport Link, อาคารจอดรถโซน 3 สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานดอนเมือง จุด 2, Booth ท่าอากาศยานดอนเมือง ประตู 8, สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 1, สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 2, หลีเป๊ะ walking Street, ร้านค้าสวัสดิการการบินไทย, สนามบินนานาชาติภูเก็ต, เมเจอร์รังสิต จุด 2, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ประตู1, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จุด 2, รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, เจริญสุขมงคลจิต(Sky lane), สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 8, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, สนามบินอู่ตะเภา (บมจ.PTTOR) และ Phuket Airport
 3. M-Coupon 7-Eleven ใช้ชำระสินค้าที่ร้าน 7-Eleven แทนเงินสด ได้ (ยกเว้น เหล้า, เบียร์, บุหรี่, ไพ่, นมผงสูตรสำหรับเด็กแรกเกิด-1 ปี, ชาชงสมุนไพร, น้ำตาลทรายขาว 1 กก.,กลุ่มยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์, บัตรโทรศัพท์ทุกชนิด, สลิปเติมเงิน, เติมเงินออนไลน์ทุกชนิด, บัตร A-Cash, บัตรเกมส์ Ran, สลิปเกมส์, สลิปช่องรายการและสลิป อินเตอร์เน็ตทุกชนิด, โทรศัพท์เคลื่อนที่, แท็บเล็ต, กล่องรับ สัญญาณทุกชนิด, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์, สินค้า TEN TEN, TG59, Holen, Kokubu,  Morningkiss, โมนันทิตา, สมุนไพรหอมระเหย Aroma, บริการเติมเงิน Smart Purse, แพ็กเกจทรูทุกรูปแบบ, แสตมป์ไปรษณียากร, ตั๋วเครื่องบิน, สินค้าการกุศล, พรีเมี่ยมทุกชนิด, 24-Catalog)
 4. M-Coupon 7-Eleven ประเภทแทนเงินสด ใช้ชำระสินค้าที่มียอดซื้อรวมทั้งหมด เท่ากับ หรือ มากกว่ามูลค่าคูปองที่ระบุ
 5. M-Coupon 7-Eleven สามารถสแกนใช้ได้ 1 ครั้งต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 6. ระยะเวลาการใช้ส่วนลดตามระยะเวลาที่แจ้งในคูปอง
 7. เงื่อนไขการใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม