คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

เงินฝากประจำ

 

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน * สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารเท่านั้น

 

 

 • สำหรับบุคคลธรรมดา และลูกค้าใหม่ของธนาคารที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากและผลิตภัณฑ์ใดๆ กับธนาคารมาก่อน
 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
 • ระยะเวลาฝาก 1 – 31 กรกฎาคม 2567

 

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ฝากประจำพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)

ฝากประจำพิเศษ 3 เดือน

1.90%

ตารางเปิดเผยข้อมูล