คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

แจกไอเดีย ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในวันทำงาน เพื่อช่วยลดโลกร้อน

 

  

 

 

1. ใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์

 

การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แล้วใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม แถมยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลต่อการประหยัดพลังงานอีกด้วย

  

 

 

2. ทางเดียวกันไปด้วยกัน

 

 • เชื้อเพลิง
 • ลดมลพิษในอากาศ
 • ประหยัดค่าที่จอด
 • ประหยัดค่าน้ำมัน
 • ลดการจราจรหนาแน่นบนท้องถนน

  

  

 

 

 

3. ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ ช่วยลดการผลิตพลังงานไฟฟ้า

 

นอกจากนี้ยังเป็นการออกกำลังกาย เพิ่มความแข็งแรงและทนทานของระบบหัวใจ หลอดเลือด และปอด รวมทั้งระบบกล้ามเนื้อ และยังช่วยในการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินได้ ถึง 8 – 11 กิโลแคลอรีต่อนาที

  

  

 

 

 

4. สั่งอาหารแต่พอดี ทานให้หมด ช่วยลดขยะที่เกิดจากเศษอาหาร

 

เริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมง่าย ๆ โดยทานอาหารให้พอดี ยังช่วยลดจำนวนแคลอรีต่อมื้ออีกด้วย และถ้ามีเศษอาหารเหลือ ให้นำมาทำการรีไซเคิลขยะอาหาร หรือทำการนำเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ต่อ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะอาหารซึ่งเป็นการลดปัญหาภาวะเรือนกระจกได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน

  

  

 

 

 

5. พกแก้วน้ำส่วนตัว ช่วยลดการใช้แก้วพลาสติกและปริมาณขยะ

 

ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก นอกจากนี้ การใช้แก้วน้ำส่วนตัวยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสะอาด ไม่เสี่ยงติดโรค และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย