คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

    วันคุ้มครองโลก ถูกก่อตั้งขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ United Nations Environment Program ("UNEP") ในปี พ.ศ. 2505 ผู้ที่ริเริ่มแนวคิดนี้เป็นคนแรกคือ เกย์ลอร์ด เนลสัน สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา ทำให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) และในขณะที่ประเทศไทย ได้มีการจัดให้มีการรณรงค์วันคุ้มครองโลกขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

 

    “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) ถูกจัดขึ้นในธีม Invest in Our Planet หรือ ลงทุนเพื่อโลก โดยจัดขึ้นภายในธีมนี้เป็นเวลา 2 ปีแล้ว เป็นการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน หันมาลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดีขึ้น

 

 

5 วิธีในการลงทุนเพื่อดูแลโลก

 

1. ลงทุนกับเสื้อผ้าที่ยั่งยืน (Sustainable Fashion)

 

แฟชั่นที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดซึ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในสินค้าแฟชั่นให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

2. ลงทุนซื้อกระเป๋าผ้าแทนถุงพลาสติก

 

การใช้ถุงผ้าจะช่วยลดการเสี่ยมโทรมของน้ำและดิน ถ้าเราใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพียงแค่สัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุงต่อปี

 

 

 

 

3. ลงทุนเวลากับการปลูกต้นไม้ 

 

การปลูกต้นไม้ เป็นช่วยกันดูแลรักษ์โลกอีกทางหนึ่งด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ

 

 

 

 

4. ลงทุนเปลี่ยนตัวเองเพื่อโลกของเรา 

 

การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ ควรเริ่มต้นจากทัศนคติและมุมมอง โดยต้องเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ เก่งขึ้นได้ ประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิม

 

 

 

 

5. ลงทุนแรงเป็นอาสาสมัคร กำจัดขยะในชุมชน

 

การคัดแยกขยะเป็นการช่วยเพิ่มอัตราการหมุนเวียนใช้ซ้ำของทรัพยากร ยังช่วยลดปริมาณการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยลง ลดการถลุงแร่บริสุทธิ์ รวมทั้งลดปริมาณการทำลายป่าไม้ลงด้วย เนื่องจากการหมุนเวียนนำมาผลิตใหม่ยังเป็นการลดการใช้พลังงานจากใต้ภิภพ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศ