คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

     CIMB Thai พาคุณไปเยือนศาสนสถาน ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา มีอะไรที่มหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์นี้ เดินทางไปทั้งทีต้องขอพรอะไร ทำไมความยิ่งใหญ่อลังการถึงเป็นที่กล่าวขานไปทั่วเอเชีย วันนี้มาดูกัน!

 

 

ที่ตั้งของเจดีย์ชเวดากอง

     ศาสนสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาสิงคุตระ เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมา ชื่อชเวดากอง มาจากคำศัพท์สองคำ คือ ชเว ที่แปลว่า “ทอง” และ ดากองซึ่งเป็นชื่อเก่าของเมืองย่างกุ้ง เชื่อว่าชั้นบนสุดของเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จำนวน 8 เส้น ทั้งองค์เจดีย์เป็นทอง และยังประดับประดาด้วยเครื่องประดับมีค่าอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพชรทั้งหมด 5,448 เม็ด ทับทิม 2,317 เม็ด และเพชรเม็ดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง 76 กะรัต เรียกได้ว่าสวยงามอลังการเป็นสถานที่ล้ำค่าที่สุดของเมียนมาเลยก็ว่าได้

 

เรื่องเล่าอันเป็นตำนานของเจดีย์ชเวดากอง

     เจดีย์ชเวดากองมีประวัติความเป็นมายาวนานเพราะสร้างขึ้นตั้งแต่ 2,500 ปีที่แล้ว โดยพี่น้องชาวมอญ 2 คน นามว่า ตปุสสะและภัลลิกะ เดินทางค้าขายไปทั่วสารทิศได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และพระองค์ได้พระราชทานพระเกศาให้กับพวกเขา 8 เส้น เมื่อเดินทางกลับมายังบ้านเกิดคือตอนเหนือของเนินเขาสิงคุตระ ก็ได้รับความช่วยเหลือจากพระราชาโอะกะลาปะ สร้างเจดีย์ชเวดากองขึ้นมา

 

เจดีย์ชเวดากองมีความสำคัญอย่างไร

     ประชาชนชาวเมียนมาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และบางส่วนยังเชื่อในโหราศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาวทั้ง 7 คือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ราหู และเกตุ ชาวเมียนมามีความเชื่อว่าการได้กราบไหว้เจดีย์ชเวดากองนั้น จะได้รับบุญกุศลเป็นแนวทางพ้นทุกข์ นอกจากพระเกศาทั้ง 8 เส้นขององค์พระพุทธเจ้าแล้ว ภายในเจดีย์ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีก 9 องค์ ที่ชาวเมียนมายึดมั่น และศรัทธามาเป็นระยะเวลานาน เจดีย์ชเวดากองจึงเป็นศาสนสถานสำคัญของประเทศเมียนมานั้นเอง

 

 

ไปเจดีย์ชเวดากองขอพรอะไรดี

     ชาวเมียนมาที่เดินทางไปสักการบูชาเจดีย์ชเวดากองมักขอพรจากพระพุทธรูป 9 องค์ให้ชีวิตราบรื่น ให้สำเร็จสมปรารถนาดั่งใจ โดยที่พระพุทธรูปแต่ละองค์ก็จะมีวิธีขอพรที่แตกต่างกัน เริ่มจาก

 

1. ตะวะกู่ พะยา

     ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเจดีย์ พระพุทธรูปองค์นี้มีจุดเด่นที่ดวงตาที่ทำมาจากทับทิม ชาวเมียนมาเชื่อว่าขอพระอะไรก็จะสำเร็จ เคล็ดการขอพรคือ เวลาตั้งจิตอธิษฐานให้มองไปที่ดวงตาของท่านและตั้งจิตขอพรอย่างแน่วแน่มั่นคงก็จะสมปรารถนา แต่มีเพียงพระสงฆ์และผู้ชายเท่านั้นที่เข้าไปสักการะได้ ส่วนสตรีนั้นต้องขอผ่านจอโทรทัศน์ในวิหารหลักทั้ง 4 ทิศ

 

2. เว่ยซาซอจี พะยา

     พระพุทธรูปองค์ตั้งอยู่เยื้องกับพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์ เหนือพระพุทธรูปจะมีรูปปั้นวิทยาธรเรียงรายอยู่ ชาวเมียนมาเชื่อว่าวิทยาธรเหล่านี้มีพลังเหนือธรรมชาติเรื่องการรักษาโรค เคล็ดการสักการะคือการนั่งสมาธิต่อหน้าพระพุทธรูปเพื่อให้พบเจอแต่ความก้าวหน้าและขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วย

 

 

3. ฉิ่นซ่อปุ้ พะยา

     พระพุทธรูปองค์นี้ตั้งอยู่บริเวณลานอธิษฐานข้างห้องแสดงภาพ ฉิ่นซ่อปุ้ พระพุทธรูปองค์นี้เรียกได้ว่าเป็นเครื่องหมายของแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าของกษัตรีในราชวงศ์หงสาวดี และยังตั้งจิตมั่นว่าขอให้บุญกุศลที่พระนางได้สร้างไว้จงสำเร็จแก่ใครก็ตามที่มาขอพร เคล็ดในการขอพรให้ตั้งจิตอธิษฐานเรื่องการงานจะสมปรารถนาที่สุด

 

4. พระพุทธรูปสั่นด่อว์ตวีน

     ตั้งอยู่ในศาลาฝั่งตรงข้ามวิหารหลักทางทิศเหนือของเจดีย์ชเวดากอง ด้านล่างมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าเคยเป็นจุดสรงน้ำพระเกศาของพระพุทธเจ้าทั้ง 8 เส้นก่อนนำขึ้นบรรจุบนยอดเจดีย์ การกราบไหว้ขอพรจะเป็นการสักการะเพื่อมงคลชีวิตสูงสุด

 

 

5. ฉิ่นอิ๊ดซะกอนะ พะยา

     เรื่องเล่าของพระพุทธรูปองค์นี้คือ มีพระธุดงด์ตาบอดรูปหนึ่งได้เดินทางออกธุดงค์ไปทั่วสารทิศ ได้นั่งสมาธิขอพรขอดวงตาแพะและวัวอย่างละข้างเพื่อมาเติมเต็มดวงตาของท่านอีกครั้ง เพื่อที่จะเดินทางต่อไปเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองมากขึ้น และด้วยบุญญาธิการของท่าน ดวงตาท่านก็ได้กลับมามองเห็นอีกครั้ง เคล็ดของการขอพรพระพุทธรูปองค์นี้คือ หากขอพรใด ๆ ได้สมหวังแล้ว อย่าลืมทำนุบำรุง และทำคุณแก่ศาสนาต่อไปด้วย

 

6. โพโพอ่อง

     บรมครูผู้มีอิทธิฤทธิ์และเป็นอมตะชาวเมียนมาเชื่อว่าท่านคอยปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง วิหารของท่านอยู่ใกล้กับต้นตาลอีกจุดสำคัญของเจดีย์ชเวดากอง การขอพรคือการตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์หน้าพระให้ครบ 9 จบ 27 จบ หรือ 108 จบแล้วพรจะสมหวัง (ต้องสวดมนต์รวมแล้วให้ได้เท่ากับเลข 9)

 

 

7. ฉิ่นมะที พะยา

     พระสมปรารถนาที่ตั้งอยู่ใกล้กับเจดีย์หน่องด่อว์จีทางทิศเหนือ เป็นเจดีย์ที่เคยบรรจุพระเกศาก่อนที่จะนำขึ้นสู่ยอดชเวดากอง พระพุทธรูปนี้มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นพระพุทธรูปที่คนใหญ่คนโตที่อยากขึ้นยศขึ้นตำแหน่งนิยมมาขอพรให้ประสบผลสำเร็จตามที่หวัง หรือคนที่กำลังมีโครงการที่ต้องการให้สำเร็จก็นิยมมาขอพรพระพุทธรูปองค์นี้

 

8. และแป้ะและ พะยา

     อยู่ในวิหารหลักทางทิศตะวันออก ชาวเมียนมาเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้จะประทานสิ่งที่ดีงามแก่ผู้ที่มาสักการะ ใครที่มีปัญหาในชีวิต มีแต่ความทุกข์โศก ไม่พบหนทางแก้ไข ก็นิยมมาขอพรที่และแป้ะและ พะยานี้

 

9. ปะยาฉิ่น พะยา

     พระพุทธรูปทองเหลืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับวิหารทิศตะวันออก ชาวเมียนมาเชื่อว่าหน้าผากของพระมีแร่ปรอทศักดิ์สิทธิ์บรรจุอยู่ เราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเพราะที่หน้าผากของพระพุทธรูปนั้นมีลักษณะบวมออกมา ชาวเมียนมาเชื่อว่าสักการะเพื่อรับพลังอันศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธรูปองค์นี้

 

 

ขั้นตอนการขอเจดีย์ชเวดากองที่คุณต้องรู้

     แรกเริ่มการเข้าไปสักการะเจดีย์ชเวดากองคือ เดินเท้าเปล่าขึ้นลิฟต์ทางทิศใต้ ที่ต้องถอดรองเท้าฝากไว้และเดินเท้าเปล่าเข้าไปเพราะความเชื่อของเมียนมา ไม่ว่าจะชนชั้นไหน ฐานะใด ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ ไหว้พระประทานที่วิหารโถงทิศใดทิศหนึ่งและเริ่มสักการะจาก

 

รดน้ำพระประจำวันเกิด

     พระประจำวันเกิดจะตั้งอยู่รอบเจดีย์ โดยแต่ละองค์จะมีสัญลักษณ์และชื่อบอกไว้ทั้งภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ ให้รดน้ำเฉพาะพระประจำวันเกิดตนเอง ก่อนที่จะรดน้ำพระให้นำดอกไม้หอม ๆ มาบูชาพระก่อน อธิษฐานและรดน้ำพระพุทธรูป และเหล่าสัตว์ประจำวันเกิด ให้รดเท่าอายุของเรา บวกเข้าไป 1 ปีเพื่อสิริมงคล

 

 

ขอพรที่ลานอธิษฐาน

     ต่อจากการรดน้ำขอพรพระประจำวันเกิดแล้ว ให้เดินมายังลานอธิษฐานใหญ่ที่มีไว้เพื่อให้ไหว้องค์เจดีย์ บริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้เสาหงส์ เชื่อกันว่าไม่ว่าขอพรอะไรที่ลานแห่งนี้ก็จะสมความปรารถนา

 

เดินรอบเจดีย์

     หลังจากสักการะขอพรด้วยดอกไม้หอมอย่างใบหว้าหรือดอกมหาหงส์แล้ว ก็เป็นการเดินสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบเจดีย์ โดยที่นอกจากจะขอพรแล้ว ยังมีคนที่มีจิตศรัทธามากมายที่มานั่งทำสมาธิกระจายอยู่ทั่วบริเวณกว้างใหญ่นี้ด้วย

 

กวาดลานเจดีย์

     ขั้นตอนการสักการะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่คล้ายคลึงกับไทยเรา คือการทำความสะอาดให้บริเวณลานอธิษฐานสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ เชื่อว่าเป็นการทำความดี สร้างบุญกุศลอย่างหนึ่งนั้นเอง

 

 

การเดินทางไปเจดีย์ชเวดากอง

     หากใครที่ไม่ได้ไปกับกรุปทัวร์ที่มีรถส่วนตัวคอยรับส่ง ก็จะใช้บริการแท็กซี่ หรือเดินทางโดยรถบัส สามารถสอบถามเส้นทางได้ที่โรงแรมที่พักหรือคนขับรถโดยตรงได้เลย ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเย็น หรือช่วงพระอาทิตย์จะตกดินเพราะจะได้ชมความสวยงามของเจดีย์ได้อย่างเต็มตา เจดีย์ชเวดากองเปิดให้สักการะตั้งแต่ 04.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน 

 

     หากใครที่อยากเดินทางไปยังเมียนมาเพื่อสักการบูชาศาสนสถานคู่บ้านคู่เมือง ก็สามารถเดินทางทั้งแบบ one day trip หรือการท่องเที่ยวหาที่พัก เพราะนอกจากเจดีย์ชเวดากองแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสด้วยตาตัวเอง

 

 

 

Ref.

Onceinlife.co

Wonderfulpackage.com

Resource.lib.su.ac.th

บทความทั้งหมด


คุณอาจสนใจ