คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปักธงเป็น total solutions ให้ลูกค้า สนับสนุนผู้ประกอบการ เสริมความมั่งคั่ง สร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจ ด้วย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Platinum Savings ดอกเบี้ยเงินฝากเรทพิเศษ สูงสุดถึง 1.75% ต่อปี เป็นบัญชีที่ออกมาช่วยลูกค้าบริหารจัดการเงินหมุนเวียนที่เป็นสภาพคล่อง โดยพักไว้ในบัญชีที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด คล่องตัวที่สุด และยังให้ดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรก

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้เปิดบัญชี เป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคล และนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร ที่มียอดขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และไม่มีสินเชื่อกับธนาคาร เปิดบัญชีออมทรัพย์ CIMB Platinum Savings จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับยอดเงินฝาก วงเงินฝากน้อยกว่า 5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาท - 45 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี วงเงินมากกว่า 45 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 รายสามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชี

 

ลูกค้าธุรกิจที่สนใจเปิด บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Platinum Savings สามารถติดต่อ ได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 626 7771