คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่พนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทในเครือ

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ร่วมกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยระดมทุนก่อสร้างโรงพยาบาลฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 อาทิ

 

  • ธนาคารได้จัดทำภาพยนตร์สั้น Best True Story เรื่องราวจริงของคนไข้ที่มารับการรักษาดวงตากับนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร และส่งมอบให้โรงพยาบาลฯ ใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลฯ ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศที่ประชาชนร่วมกันสร้าง
  • ธนาคารมีการระดมทุนบริจาคผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การจัดงานกาล่าดินเนอร์
  • การจัดโครงการ Redemption point สำหรับลูกค้า Preferred เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินบริจาค
  • ในปี 2562 ได้เข้าร่วมจัดผ้าป่ามหากุศล 99,999 กอง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกฯ ทรงพระเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์

 

นอกจากนี้  ธนาคารสามารถระดมทุนสนับสนุนการก่อสร้างผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ร่วมกับพนักงานและลูกค้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ 9,436,200 บาท จนกระทั่งในปี 2565 โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการรักษาโรคซับซ้อนเกี่ยวกับทางตาได้ทุกประเภท และยังเป็นศูนย์ส่งต่อโรคทางจักษุและการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในเขตบริการสุขภาพที่ 5 อีกด้วย

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อีกจำนวนหนึ่ง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

บัญชีเลขที่ 700-798239-0 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า