คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ต้อนรับเดือนสิงหาคม 2566  ด้วยโปรโมชันวันแม่ บัญชีเงินฝากประจำ 5  เดือน รับดอกเบี้ย 2.0% ต่อปี สำหรับสำหรับบุคคลธรรมดา ที่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี และต้องฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ถึงสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อราย รับฝากตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566 ซึ่งลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน โดยลูกค้าต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ในวันที่ทำรายการฝาก 

 

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ประกาศธนาคาร สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center โทร.02-626-7777 ทุกวัน เวลา 07.00 น- 22.00 น.