คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี*

 

 

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี*

(Mother’s day campaign)

 

 • สำหรับบุคคลธรรมดาเพศหญิง และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ถึงสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อราย
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ในวันที่ทำรายการฝาก
 • ระยะเวลาฝาก 1 – 31 สิงหาคม 2566

 

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล