คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

    ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เอาใจกลุ่มลูกค้าที่สูงวัย ที่ต้องการผลตอบแทนคงที่ ด้วยความคุ้มครอง CIMB Thai Chaiyo 14/1 รับประกันโดย บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ซึ่งชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 1 ปี แต่คุ้มครองยาวถึง 14  ปี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ก.ค.66

 

    ความคุ้มครอง  CIMB Thai Chaiyo 14/1 เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 30 วันถึง 70 ปี ซึ่งกำลังมองหาผลตอบแทนสูง แต่ความเสี่ยงต่ำ โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนระหว่างสัญญา 2.40% ของทุนประกันภัยทุกปี (ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 – ปีที่14) และรับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 100% (ปีที่ 14) ซึ่งรับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 133.60% ของทุนประกันภัย ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 2.40% เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.82% และความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 110% ของทุนประกันภัย นอกจากนี้ยังสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 

    สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center

โทร. 02-626-7777 ทุกวัน เวลา 07.00 น. – 22.00 น. 

 

ทั้งนี้ ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ของบมจ.บริษัทอาคเนย์ ประกันชีวิตกำหนด